Single Daily
af

Lennart Adam

Begmand til hotel ved banegård

Det planlagte InterCity-Hotel mellem banegården og hovedpostkontoret opnåede ikke det nødvendige flertal. Afstemningen endte med otte ja- og otte nej-stemmer.
Det planlagte InterCity-Hotel mellem banegården og hovedpostkontoret opnåede ikke det nødvendige flertal. Afstemningen endte med otte ja- og otte nej-stemmer.

Det blev et bittert nederlag for de to Flensborg-investorer Ralf Hansen og Jan Duschkewitz. Deres omstridte hotelprojekt mellem banegården og hovedpostkontoret fik tirsdag ikke det nødvendige flertal i planlægningsudvalget, da afstemningen endte med otte ja- og otte nejstemmer.

Inden afstemningen havde kommunens forvaltning plæderet stærkt for realiseringen af projektet. Debatten i udvalget var intens. Især den kendsgerning, at det tilstødende skovområde ville miste sin status som skov, og at flere træer stod til at blive fældet, udløs-te kritik.

Selv om hotelplanerne på grund af protester fra flensborgske borgere de seneste måneder er blevet ændret og formindsket, står det alligevel klart, at det planlagte InterCity-hotel ikke vil blive bygget.

– Borgernes bekymringer bliver overhørt. Desuden er det ikke kun et stykke skov, det er en vigtig biotop, erklærede Frank Hamann (Die Linke).

Tilhængernes argumenter om, at der for hvert fældet træ ville blive plantet tre nye, hvorved der på sigt ville opstå et større grønt område, tog han ikke for gode varer.

– Det ville svare til, at jeg fælder et træ, drikker mig beruset i en kasse Krombacher øl og dermed redder en kvadratmeter regnskov, fordi firmaet reklamerer med det, sagde han.

Blandt andre Greenpeace har arrangeret en demonstration mod hotelplanerne. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Blandt andre Greenpeace har arrangeret en demonstration mod hotelplanerne. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Ud over Die Linke stemte også Sydsles-vigsk Vælgerforening (SSW), WiF og Flensburg Wählen imod byggeriet, medens SPD, CDU og FDP stemte for.

De Grønnes repræsentanter i udvalget var indbyrdes uenige. Arndt Scherdin og Catarina Mierwald stemte imod projektet, medens Stefan Thomsen stemte for.

Han henviste i sin argumentation til udsagn fra skovmyndighederne, der siger, at fældningen af mindre træer oven i købet er en fordel for udviklingen af træbestanden og biotopen.

– Desuden skal parkeringshuset ikke kun opføres på en forseglet grund, det vil også komme til at fungere som skyggested for flagermus og andre dyr. For dyre- og planteverdenen vil det planlagte byggeri altså være noget positivt, erklærede Stefan Thomsen.

Dagen efter afgørelsen havde investorerne endnu ikke afgjort, hvordan de nu vil gå videre.

– Efter tre års intensiv planlægning, og efter at byrådet i begyndelsen havde udtrykt sig positivt om vores projekt, skal vi nu først overveje, hvordan vi kommer videre, hvis overhovedet, erklærede Ralf Hansen.

Han beklager planlægningsudvalgets afgørelse.

– Vi er parat til at investere 45 millioner euro i Flensborg Kommune og skabe 100 arbejdspladser. I samarbejde med politikerne og forvaltningen og efter borgernes ønsker har vi strakt os så langt, vi kan, om byggeriets størrelse.

– Den snævre afgørelse i udvalget gør det svært at lægge planerne til side. Jeg mener stadig, at det vil være et fantastisk projekt på dette sted, sagde Ralf Hansen.

kommentar
deling del

Skriv et svar