Single Daily
af

Cenia Bahnsen

Mange forhindringer i arbejdet for bedre cykelstier

Flere cyklister i Flensborg og cyklistforbundet ADFC taler med én og samme røst, når det kommer til behovet for bedre cykelstier 
i byen. Kommunen løfter sløret for et par konkrete detaljer og tænder et lille håb.
Flere cyklister i Flensborg og cyklistforbundet ADFC taler med én og samme røst, når det kommer til behovet for bedre cykelstier 
i byen. Kommunen løfter sløret for et par konkrete detaljer og tænder et lille håb.

Cyklisterne myldrer fra Skibbroen (Schiffbrücke) langs den brede cykelsti ved havnen op ad den cykelstiløse Toosbuygade (Toosbüystraße) som forvirrede myrer.

Nogle stiger af cyklen og begynder at gå, mens de fleste andre suser direkte op ad fortovet. Et par stykker følger dog reglerne og kører ud på den smalle gade, hvor pladsen mellem de kørende og parkerede biler er begrænset.

– Der er flere steder i Flensborg, hvor jeg føler mig usikker på cyklen. Jeg var lige ovre ved Havretorv (Hafermarkt) og kunne ikke finde ud af, om jeg skulle følge bilisternes eller fodgængernes lysregulering, siger Kathrine Thomsen.

Hun cykler hver dag fra den ene patient til den anden i Flensborg og kender vejene, men det gør ikke netværket af cykelstier mindre forvirrende.

Flere andre cyklister er enige med hende og nævner blandt andet, at de mangler skilte eller henvisninger til cyklister, så de ved, hvordan de skal forholde sig på bestemte brændpunkter i byen.

Bekymringerne deles af cyklistforbundet ADFC:

– Mange cykelstier i Flensborg er allerede for smalle til de mange cyklister. Derudover har nogle af stierne huller og ujævne brosten, som kan gøre cyklisterne usikre eller føre til uheld, siger talsmand Axel Dobrick for ADFC.

Når cykelstien pludselig ophører, kan det være svært at vide, hvad man skal gøre. Nogle stiger af cyklen og trækker den. Foto: Martin Ziemer

Fremgang i slowmotion

Flensborg Kommune er klar over problemet og har allerede sat ind på området fra Exe til Deutsches Haus, men der er mange forhindringer i udbyggelsen af cykelstierne.

– De færreste steder i Flensborg giver os mulighed for at markere et stykke af vejen til cykelsti. Gaderne er ofte for smalle til at gennemføre den mulighed, da vi skal følge retningslinjerne for området, siger pressetalsmand Clemens Teschendorf for Flensborg Kommune.

Kommunen er dog klar over, at der skal ske noget for de borgere, der i højere grad søger miljøvenlig transport.

Det store hav af nye elektriske muligheder, som elcyklen og el-løbehjulet, giver brugerne mulighed for at komme hurtigt frem uden alt for meget sved på panden.

Konkrete mål

Flensborg Kommune udarbejder for tiden sin »Masterplan Mobilität« til 2030. Her har man fokus på at udbygge cykelstierne, så beboernes behov opfyldes, og byens klimamål kan opnåes.

Pressetalsmanden nævner, at Munketoft og Nordstraße er de to trafikerede veje, som får bedre cykelstier i den nærmeste fremtid.

– Vi ser først på de mest trafikerede veje, så vi kan sikre trygge rammer for cyklister og bilister. Med tiden skal den trend brede sig til hele byen, siger Clemens Teschendorf.

I juli løfter kommunen sløret for de første planer på trafikområdet, så måske er der lys for enden af tunnelen for de mange cyklister i Flensborg.

Læs mere i onsdagsavisen

 

kommentar
deling del

Skriv et svar