Single Daily
af

Grit Jurack

Barsel: Stor forskel mellem mor og far

»De danske mænd har de dårligste barselsvilkår i Norden, og de tager også den korteste barselsorlov, mens Islands mænd ligger højest, når det gælder orlov«. Det sagde Anette Borchorst, professor på Aalborg Universitet, i et interview med magisterbladet.dk i 2015.

Hun har i en årrække forsket i udviklingen inden for barsels- og forældreorlov og er blandt andet kommet frem til, at tyske mænd er lige så dovne som danske mænd til at tage barselsorlov.

Derimod gik knap 80 procent af de islandske fædre på barsel i snit 85 dage i 2013. Fra 2005 til 2015, som de nyeste tal omkring barselsdagpenge er fra, er barselslængden for mænd ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit steget fra 19 til 31 dage.

Egentlig har begge forældre ret til at holde op til 32 ugers forældreorlov, som de kan dele imellem sig. 50 procent ville svare til 112 dage, hvilket ligger langt fra de gennemsnitlige 31 dage, som mændene tager.

Hvis man holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 18.871,67 kroner (brutto) i månedsløn, vil man få den højeste dagpengesats på 4355 kroner om ugen før skat.

Situationen i Tyskland

Siden 2007 kan man i Tyskland få barselsdagpenge, som er fastlagt i »Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz« (BEEG). Mor og far kan tilsammen søge om barselsdagpenge, som er 65 procent af lønnen efter skat, i op til 14 måneder.

Siden 2015 kan man fordoble barslen fra 14 til 28 måneder, hvis man arbejder på deltid mellem 25 og 30 timer om ugen. Med det såkaldte ElterngeldPlus har man mulighed for at arbejde, mens man er på forældreorlov, og det giver ret til fire måneders ekstra orlov, hvis begge forældre samtidig arbejder på deltid.

Barselsdagpenge ligger på mellem 300 og 1800 euro. Kun 23 procent af tyskerne, som søger om barselsdagpenge, er mænd ifølge Statistisches Bundesamt.

I 2017 søgte omkring 54.000 mennesker om barselsdagpenge. Kun 11.271 af dem var mænd.

Til gengæld lå kvindernes gennemsnitlige løn på 1354 euro, hvorimod mænd tjente 2044 euro i gennemsnit. Det er måske deri, man skal finde noget af grunden til, at kvinderne i gennemsnit tager 14 måneders barsel og mændene 4,3 måneder.

Læs om barsel i familien Dürkop i mandagsavisen

Daniel Dürkop er en af de fædre, der gør brug af muligheden for at gå på barsel. Det har han været tre gange. Her ses han sammen med hustruen Angelina og børnene Mille, Liv og Jon på ferie i Thailand. Privatfoto

kommentar
deling del

Skriv et svar