Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Arkitekt anerkendes for diskretion

Flensborg-arkitekten Povl Leckbands bygninger er uprætentiøse og falder godt sammen med omgivelserne. Det er netop styrken, fremhæver en udstilling om hans arkitektur.
Flensborg-arkitekten Povl Leckbands bygninger er uprætentiøse og falder godt sammen med omgivelserne. Det er netop styrken, fremhæver en udstilling om hans arkitektur.

 

Tegninger til og fotos af Povl Leckbands eget hus i Mariegade i Flensborg. Det sort-hvide foto viser, hvordan det så ud før saneringen. Fotos fra udstillingskatalog

Tegninger til og fotos af Povl Leckbands eget hus i Mariegade i Flensborg. Det sort-hvide foto viser, hvordan det så ud før saneringen. Fotos fra udstillingskatalog

Sammenlignet med tyske store byer slap Flensborg billigt fra Anden Verdenskrig. Der var ikke nær det samme omfang af krigsskader i Flensborg som i andre byer længere sydpå. Man behøver blot at tage til Kiel for at se forskellen.

Til gengæld undgik Flensborg ikke den anden bølge af ødelæggelser, der ramte byerne i efterkrigstiden. I bysaneringens hellige navn blev gamle og værdifulde bygninger revet ned for at give plads til den eskalerende bilisme, store varehuse, parkeringshuse og forvaltningsbygninger.

Først i 1970erne begyndte stemningen at vende sig. De første arkitekter begyndte dengang at udvise en anderledes respekt over for det omkringliggende bybillede, når der skulle saneres, restaureres eller nyopføres.

Lyst interiør fra ejendommen i Mariegade i Flensborgs centrum.

Lyst interiør fra ejendommen i Mariegade i Flensborgs centrum.

På en ny udstilling på søfartsmuseet i Flensborg fremhæves den lokale arkitekt Povl Leckband som en af de arkitekter, der har haft øje for helheden og lokaliteten i sine projekter. »Stedsans« hedder udstillingen, som er tilrettelagt af foreningen Flensburger Baukultur – en forening, der gennem foredrag, seminarer og bogudgivelser arbejder for at skærpe vore øjne for særlig Flensborg bys arkitektoniske situation og udvikling.

Titlen på udstillingen er valgt, fordi Povl Leckband i foreningens øjne er en arkitekt, der i særlig grad har indpasset nye bygninger til det gamle miljø i Flensborgs indre by. I sin omgang med det gamle har Flensborg-arkitekten vist netop stedsans.

Eiko Wenzel fra Flensburger Baukultur mener, at Povl Leckbands største arkitektoniske succeser ligger i kvartererne rundt omkring havnen i Flensborg, og derfor er søfartsmuseet blevet valgt som udstillingssted. På udstillingen vises blandt andet fotos og tegninge fra et udvalg af de projekter, Povl Leckband med sit arkitektkontor har medvirket i. Povl Leckband, der er mindretalsdansker og uddannet på Arkitektskolen i København, gik på pension sidste år, men udfører undtagelsesvis enkelte opgave på forespørgsel.

Leckband er arkitekt af den gamle skole. Han er vokset op med den gamle tradition at lave tegningerne i forskellige målestoksforhold, hvor man i den digitale tid blot kan zoome ud og ind. Desuden har han altid holdt af at lave skitser af bymiljøer også for at se, hvordan hans projekter nænsomt kunne tilpasses det allerede eksisterende.

På udstillingen vises en række af Leckbands rejseskitser fra studierejser til fem kontinenter, og disse skitser er aftrykt i det medfølgende katalog.

- Jeg har altid godt kunnet lide at tegne med hånden. Når man for eksempel er ude at rejse, bundfælder indtrykkene sig på en helt anden måde, end når man med et »klik« trykker på et kamera. Foto: Sven Geißler

– Jeg har altid godt kunnet lide at tegne med hånden. Når man for eksempel er ude at rejse, bundfælder indtrykkene sig på en helt anden måde, end når man med et »klik« trykker på et kamera. Foto: Sven Geißler

– Jeg har altid godt kunnet lide at tegne med hånden. Derfor har jeg ofte først fået mine strøtanker bragt på papir. Ofte er forstudierne til mine bygninger dog røget i papirkurven, fordi der ikke var så meget at bruge dem til længere henne i processen, siger Povl Leckband selv om sine skitser.

– Arkitektur bør diskuteres offentligt. Det kan kun være til gavn for alle. Povl Leckbands værk giver os en fin anledning til sådanne diskussioner, siger arkitekt Bernd Köster fra Flensburger Baukultur.

Bernd Köster fremhæver, at Leckbands bygninger sjældent er særligt iøjnefaldende, netop fordi de er tilpasset miljøet, og fordi Leckband »ikke har en ærgerrighed efter at bringe sig selv i forgrunden«, som Bernd Köster formulerer det.

Povl Leckbands hus set fra gårdsiden.

Povl Leckbands hus set fra gårdsiden.

– Leckbands lokale tilhørsforhold til Flensborg spiller en rolle for hans arkitektur. Han kender den regionale arkitekur i grænselandet og har respekt for den. Han bor i byen og kender den ud og ind, siger Bernd Köster, der fremhæver Mariegade 9 og den bygning, som Einrichtungshaus Carstens holder til i, i Nørregade.

På østsiden af fjorden er det Bellevue og Fischmarkt, som Povl Leckband har sat sit præg på.

Udstilling i Flensburger Schifffahrtsmuseum: Ortssinn / Stedsans. Varer fra den 6. november til den 31. december.

kommentar
deling del

Skriv et svar