Single Daily
af

Kasper Skovse

Der arbejdes på højtryk med vildsvinehegnet

Vildsvinehegnet langs grænsen skal være færdigt ved slutningen af november, og der er til dato kun 
bygget 29 af de projekterede cirka 70 kilometer. Nu skrues arbejdstempoet op.
Vildsvinehegnet langs grænsen skal være færdigt ved slutningen af november, og der er til dato kun 
bygget 29 af de projekterede cirka 70 kilometer. Nu skrues arbejdstempoet op.

Sommerens regnskyl har skabt liv i grænsebækken syd for danske Lydersholm, men det levende hegn langs bækken har det skidt.

Først kom motorsavene. Torsdag kom flishuggeren. Fredag startede gravemaskinen og byggesjakket. Og i næste uge er det levende hegn erstattet af en bid af det 68,6 kilometer lange vildsvinehegn, der ved udgangen af november skal løbe fra Kollund Skov i øst til Vadehavet i vest.

Der er foreløbig opsat 29 af det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn, der efter planen skal stå færdigt ultimo november. Foto: Tim Riediger

Tempoet sættes op

– Der er til dato bygget cirka 29 kilometer hegn, det vil sige 43-44 procent af hegnet, idet Schengen-overgange og store vandløb ikke hegnes. Så der arbejdes nu på højtryk for at nå det til tiden, fortæller landskabsforvalter Martin Brink, Naturstyrelsens projektleder på vildsvinehegnet, mens entreprenørmaskinerne bag ham kører i pendulfart med hegnsmaterialer langs grænsen.

De åbne vidder med frugtbar muldjord syd for Lydersholm er nemme at grave i, så efter lidt besværligheder i sumpet terræn er der igen kommet gang i hegnsarbejdet, der meter for meter, bid for bid skal sikre dansk landbrug mod den afrikanske svinepest.

Tempoet sættes endnu mere i vejret næste uge, når endnu et hegnsbyggehold sættes i gang på en 10-12 kilometer strækning vestpå ved Magisterkogen og ved Hasberg Sø, hvor opsætningen af hegnet har været sat i bero under fuglenes ynglesæson.

* * *

Læs hele artiklen her

FAKTA om vildsvinehegnet

Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering og Dansk Folkeparti afsatte 123,9 millioner kroner til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest, heraf gør cirka 80 millioner kroner til byggeri af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Vildsvinehegnet består af et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden.

Der etableres permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.

Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.

For at de mindre dyr kan passere hegnet, etableres for hver 100 meter en 20×20 cm åbning i hegnet.

kommentar
deling del

Skriv et svar