Single Daily
af

Rasmus Meyer

Anders Kring: Brug penge på en strukturundersøgelse

I Sydslesvig spørger man sig nu om, hvordan mindretallet kommer videre efter endnu en strid blandt mindretalsorganisationerne i forbindelse med projektet Mindretallenes Hus. Direktøren i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), Anders Kring, foreslår en ekstern strukturundersøgelse.
I Sydslesvig spørger man sig nu om, hvordan mindretallet kommer videre efter endnu en strid blandt mindretalsorganisationerne i forbindelse med projektet Mindretallenes Hus. Direktøren i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), Anders Kring, foreslår en ekstern strukturundersøgelse.

Medlemmerne af Sydslesvigudvalget er kommet med nogle bud på, hvordan mindretalsorganisationerne kommer videre, efter at det kuldsejlede pakhus-projekt Mindretallenes Hus har ført til stridigheder blandt organisationerne (se forsiden).

Men spørgsmålet bliver også rejst i de sydslesvigske rækker. Flere har forklaret, at konflikten i sagen om Mindretallenes Hus ikke har handlet om projektets indhold, men om den måde ledelsen af Sydslesvigsk Forening (SSF) har håndteret sagen på.

SSF-formand Jon Hardon Hansen giver i seneste udgave af SSFs informationsblad Kontakt sit bud, nemlig regelmæssige møder i en koordineringsrunde.

Anders Kring, direktør i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), har en anden holdning til, hvordan de danske organisationer og foreninger i

Sydslesvig kommer ud af den formodede krise – så den kan bruges til noget konstruktivt.

Han foreslår, at mindretalsorganisationerne går sammen om at få lavet en strukturundersøgelse. Konkret foreslår han, at eksterne eksperter udarbejder en analyse af, hvilken struktur der ville være bedst for det danske mindretal i Sydslesvig.

– Lad os dog i fællesskab bruge nogle penge på at få nogle kloge folk udefra til at se på strukturen, siger Anders Kring.

Personer udefra har ikke selv interesser i mindretallet, og derfor kan de give et frisk syn på sagen. Det kunne for eksempel være folk fra Kommunernes Landsforening, mener han.

SdUs direktør, Anders Kring, ønsker en strukturundersøgelse inden for mindretallet. (Arkivfoto: Foto: Lars Salomonsen)

SdUs direktør, Anders Kring, ønsker en strukturundersøgelse inden for mindretallet. (Arkivfoto: Foto: Lars Salomonsen)

Ingen nye udvalg

Anders Kring tror ikke på, at problemerne i Sydslesvig kan løses ved, at man fortsætter som hidtil.

– Vi har set flere forløb som nu det omkring Mindretallenes Hus. Derfor tror jeg ikke på, at der nu kommer den store forbedring. Tager man for eksempel sagen om generalkonsulens afskedsreception i betragtning, viser det, at vi ikke har lært af fejlene, forklarer Anders Kring.

Han henviser hermed til en strid, der opstod i Samrådet, hvor det var blevet aftalt, at SSF-formand Jon Hardon Hansen skulle tale på Samrådets vegne ved generalkonsul Henrik Becker-Christensens afskedsreception. I talen undlod Jon Hardon Hansen at nævne Samrådet. Det beklagede han efterfølgende, men det førte til en strid i Samrådet. Flere af medlemmerne krævede bedre koordinering og beklagede, at nogle gik enegang.

Men også i forbindelse med andre sager, der førte til strid i Samrådet, har formænd i flere omgang krævet bedre koordinering blandt mindretalsorganisationerne.

Af den grund tror Anders Kring ikke på, at problemet løses ved at danne en arbejdsgruppe eller et udvalg, sådan som man hidtil tit har gjort.

– Derfor ønsker SdU en strukturundersøgelse, gentager Anders Kring opfordringen.

Regionsmodellen

I artiklen i SSFs informationsblad Kontakt nævner Jon Hardon Hansen også, at andre har foreslået, at man lægger organisationerne sammen for at undgå interesse- og fordelingskonflikter. Dermed henvises til den såkaldte Regionsmodel, som SdU fremlagde for nogle år siden.
I grove træk går den model ud på, at alle mindretalsorganisationer samles i et regionsråd. En central administration med en stab til forskellige underafdelinger tager sig af de daglige opgaver.

Organisationer som SdU, Sydsles-vigsk Forening (SSF) og Skoleforeningen vil på den måde blive samlet i en fælles organisation.
Anders Kring gør opmærksom på, at Regionsmodellen netop kun er en model. Ønsket er, at der foretages en undersøgelse, der giver et bud på, hvilken struktur der er bedst for mindretalsorganisationerne.

Han accepterer det, hvis undersøgelsen viser, at den nuværende model er den bedste for Sydslesvig. Men han ønsker åbenhed om en struktur-undersøgelse, og han forstår ikke, hvorfor nogle i mindretalsorganisationerne åbenbart frygter resultatet af en sådan undersøgelse.

kommentar
deling del

Skriv et svar