Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Ærgerlig splid om turisterne

Det ville være sognerådspolitik
af værste skuffe.
Jørgen Møllekær

En af de største brancher i Sydslesvig og i hele Slesvig-Holsten som sådan er uomtvisteligt turismen. Men kampen om folks feriebudgetter er samtidig benhård. Hvis vi for et øjeblik parkerer klima-konsekvenserne, er det lige så dyrt (eller billigt) at holde ferie langs med Flensborg Fjord som i Sydeuropa. Et effektivt turismesamarbejde er derfor altafgørende, turister kommer ikke af sig selv.

Men nu har først Flensborg og i denne uge Lyksborg opsagt samarbejdet i det såkaldte »TAFF« – Tourismus Agentur Flensburger Förde, som fire kommuner står bag. Med to års varsel godt nok, men baggrunden er alvorlig. Lyksborg føler sig dårligt behandlet i dette samarbejde, fordi man ikke føler, man får nok ud af den fælles indsats. Og fordi man konkret følte, at Flensborg-folkene lidt for egenhændigt ville sætte turistchefens løn op.

Derimod har Harreslev og Langballe ikke opsagt samarbejdet. Nu vil man så bruge de næste to år til at finde fælles fodslag igen, lyder meldingen fra både Flensborg og Lyksborg. Jamen, hvis det bare handler om at finde frem til det gode samarbejde igen, hvorfor så dette ultimative kampskridt med at opsige kontrakten?

Det er svært at se for sig, at opsigelserne af turistsamarbejdet ikke reelt indebærer den trussel, at samarbejdet ikke fortsætter. Og det er sørgeligt. Da TAFF-samarbejdet begyndte i januar 2015, tillod vi os dengang på denne lederplads at hilse samarbejdet velkommen. Men samtidig at indskyde, at det var ærgerligt, at man ikke kunne finde frem til at danne et turistsamarbejde omkring Flensborg Fjord på tværs af grænsen. Ikke fordi fjorden i sig selv både er dansk og tysk, men fordi de turister, vi kan tiltrække, netop synes, det er fascinerende at opleve begge sider af grænsen som et særligt plus. Men så langt kan man ikke se.

Og nu er vi tilbage ved nul, hvor nogen ikke engang kan se ud over deres egen kommunegrænse. Hvordan i alverden skal kommuner som Lyksborg eller Langballe med deres begrænsede økonomi på nogen måde selv kunne tiltrække turister fra Thy eller Thüringen? Det er ikke, fordi store enheder i sig selv er godt. Men øvelsen med turistsamarbejdet langs Flensborg Fjord kan umuligt handle om, at hver lille kommune igen skal have sin lille hjemmeside og beskedne budget til at nå ud til nye kunder. Det ville være sognerådspolitik af værste skuffe. Tværtimod bør denne krise bruges til så at tænke endnu større end de nuværende fire kommuner. Det er heldigvis også det Lyksborgs borgmester Kristian Franke giver udtryk for i tirsdagsavisen. Og denne gang måske endda på tværs af grænsen?

kommentar
deling del

Skriv et svar