Single Daily
af

Lennart Adam

491 flygtninge har fået arbejde i Flensborg

Flere og flere asylansøgere bliver integreret på arbejdsmarkedet. For virksomheder i regionen betyder dette en mulighed for at få faglærte medarbejdere.
Flere og flere asylansøgere bliver integreret på arbejdsmarkedet. For virksomheder i regionen betyder dette en mulighed for at få faglærte medarbejdere.

491 flygtninge i Flensborg har i dag et arbejde, hvoraf to tredjedele er i regulære job med sociale forsikringer. Det fremgår af en statistik fra det lokale Jobcenter.

– Disse mennesker tjener deres egne penge, og de betaler skat og sociale bidrag. Tallene viser, at en stor del af de mennesker, der er kommet til os de senere år, har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det er sket på trods af sprogbarrierer og undertiden enorme bureaukratiske forhindringer, siger fagforeningen NGGs regionaldirektør, Finn Petersen.

Ifølge Flensborg kommune er der 3037 flygtninge med bopæl i Flensborg, hvoraf de 2215 er i den erhvervsaktive alder.

– I højreorienterede kredse hører vi gentange gange det udsagn, at udlændinge tager arbejdet fra tyskerne. Det er nonsens, fordi vi har den såkaldte prioritetstest. Det betyder, at før en udlænding får arbejde, skal det først kontrolleres, om en tysker ønsker jobbet. Men det er der tilsyneladende kun få, der ved, siger Finn Petersen.

»Hvorfor ikke?«

En mønstervirksomhed, når det drejer sig om integration af flygtninge, er firmaet Active Marine, et metal- og isoleringsteknologiselskab fra Flensborg. Her gør administrerende direktør Martin Enkelmann det klart, at han ikke handler ud fra idealistiske motiver, men rent pragmatisk som erhvervsleder.

– Det er helt enkelt: Vi har brug for dygtige medarbejdere. Og nu har vi unge mennesker, der er villige til at arbejde. På den måde får vi de folk, vi har brug for. Spørgsmålet bør derfor ikke være, hvorfor vi skal ansætte flygtninge, men: Hvorfor ikke? siger Martin Enkelmann.

Ud af de syv flygtninge, der er blevet ansat på virksomheden, har to allerede afsluttet deres uddannelse.

– Selvfølgelig er der altid mennesker, der ikke ønsker at integrere sig, eller som ikke passer ind i virksomheden. Men vi bør hjælpe folk med en vilje til at blive integreret. Og det gør vi her, og det er sjovt. Vi har mennesker fra otte forskellige nationer ansat i virksomheden. Mine medarbejdere kunne være fra Mars for min skyld, så længe de udfører et godt stykke arbejde, siger Martin Enkelmann.

kommentar
deling del

Skriv et svar