Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Alle mand 
til haverne

Det, der er brug for, er, at vi ikke gør noget. At vi trækker os tilbage og lader mere natur i total ro, mener TV-vært Sebastian Klein.
Niels Ole Krogh

Alle mand til pumperne. Der skal pumpes liv i naturen – eller rettere, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at redde, hvad reddes kan. Ikke det, at arten homo sapiens står foran at uddø i morgen, men vi har i et splitsekund af klodens historie formået at skabe kolossalt store problemer for os selv og for alt andet levende.

Det er blevet råbt med en stadig stærkere stemme det seneste årti, og forleden kunne FN med den etos, det giver af fremlægge en diger videnskabeligt underbygget rapport, sætte et stort udråbstegn foran den såkaldte biodiversitetskrise. Kort sagt handler det om, at arterne uddør i hobetal.

Forskerne peger på, at det betyder økosystemer under nedbrud, uden at de dog er enige om, hvorvidt det vil betyde, at mennesker ikke kan overleve. Som en dansk forsker påpeger: Vi lever med ørkner som naboer. Monokulturelle landskaber, hvor afgrøderne holdes kunstigt i live af kunstgødning, insekt- og plantegifte. Den fra TV kendte naturformidler Sebastian Klein sagde i Aftenshowet på DR 1, at den positive nyhed om planternes og dyrenes krise er, at vi faktisk i modsætning til den anden store naturkrise, klimakrisen, ved, hvad vi kan gøre. Svaret er: Plads. Med mere end 60 procent af den danske jord under plov eller skov er der ifølge Klein og mange andre eksperter simpelthen brug for mere plads til arterne.

Det, der er brug for, er, at vi ikke gør noget. At vi trækker os tilbage og lader mere natur i total ro. Først da vil arterne få forhold, så de overlever. Sebastian Kleins budskab blev i studiet modtaget med glæde, for i vores kultur udløser det ofte dårlig samvittighed, når man ikke kan leve op til normen for en rigtig have. Den skal være veltrimmet, det meste skal være henlagt til grønt græs, og i bedene skal der være roser og stauder. Mos og mælkebøtter er »no go«, og det samme er mangfoldigheden af selvsåede planter, ringeagtende benævnt ukrudt. I den danske valgkamp taler Socialdemokratiet om et behov for 75.000 hektar mere urørt natur. Et overkommeligt areal, især hvis vi haveejere lytter til professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitets .

– Lad os sige, at der er 1,5 millioner husstande i Danmark med en have, og at de hver især omlægger bare 100 kvadratmeter af deres grund til at blive mere vild. Det giver 15.000 hektar. Og så siger vi, at kommunerne og boligforeningerne gør det samme med nogle af alle deres store græsørkener. Så kan vi sikkert nå op på 25.000 hektar. Er det meget? Ja, det synes jeg faktisk, det er, siger Jørgen E. Olesen.

(Foto: Wikimedia Commons)

kommentar
deling del

Skriv et svar