Single Daily
af

Holger Johannsen

Trafikplan: Flensborg får kun middelmådige karakterer

Erhvervsfolkene i Flensborg klager over, at der er en del huller i Flensborgs overordnede trafikkoncept, Masterplan Mobilität, og kræver bedre og hurtigere trafikforbindelser til oplandet og Danmark.
Erhvervsfolkene i Flensborg klager over, at der er en del huller i Flensborgs overordnede trafikkoncept, Masterplan Mobilität, og kræver bedre og hurtigere trafikforbindelser til oplandet og Danmark.

– Grundlæggende er vi da glade for byens overordnede trafikplan, Masterplan Mobilität, der giver et bud på, hvordan Flensborg klarer fremtidens trafikmæssige udfordringer. Men vi har opdaget en række ting i planlægningen, som der skal rettes op på, siger præsidenten for Industri- og handelskammeret i Flensborg, Rolf-Ejvind Sörensen.

Sammen med IHKs forretningsfører, Björn Ipsen, og håndværkskammerets chef, Udo Hansen, præsenterede han i går på et pressemøde en slags tilstandsrapport over byens masterplan, der ikke giver konceptet de bedste karakterer.

– Vi har en række vigtige tilføjelser, som er nødvendige for at lappe hullerne i trafikkonceptet, understregede Rolf-Ejvind Sörensen.

Kritikken er formuleret som krav, der først og fremmest tager udgangspunkt i erhvervslivets interesser:

• Der er brug for bedre trafikforbindelser, der tager mere hensyn til oplandets stigende betydning for regionens erhvervspotentiale.

• Flensborgs indre by bør være nemmere tilgængelig.

• Bilerne bliver mere og mere miljøvenlige, derfor er mere trafik i byen ikke nødvendigvis mere skadelig for miljøet.

• Kødannelse og stop-and-go situationer forsinker trafikken og medfører mere klimaskadelige udslip.

• Flensborg har som en ung og voksende by brug for et fungerende vejnet for cyklister. Der er for mange hullede cykelstier i byen.

– Vore virksomheder er afhængige af hurtige veje, understreger forretningsføreren for Håndværkskammeret, Udo Hansen.

Kritikerne mener også, at mobilitetsplanen bør indeholde alternative forslag.

– De planlagte pausearealer (Verweilflächen) ved Skibbroen bør suppleres med parkeringsområder for biler, siger formanden for hotel- og restaurationsbranchens organisation, Dehoga, Hans-Peter Hansen.

Erhvervsfolkene vil nu gå i dialog med rådhuset for at få rettet op på mobilitetskonceptet.

– Det skal være en konstruktiv debat mellem alle parter, som tilgodeser alles interesser, betoner Björn Ipsen fra industri- og handelskammeret.

kommentar
deling del

Skriv et svar