Single Daily
af

Rasmus Meyer

Nye regler gør det nemmere for sydslesvigere at få dansk statsborgerskab

De nye regler for opnåelse af dansk statsborgerskab trådte torsdag i kraft. Reglerne gør det muligt for sydslesvigere, der ikke bor i Danmark, at få dansk statsborgerskab.
De nye regler for opnåelse af dansk statsborgerskab trådte torsdag i kraft. Reglerne gør det muligt for sydslesvigere, der ikke bor i Danmark, at få dansk statsborgerskab.

Torsdag trådte de nye regler for dansk statsborgerskab i kraft. Mens reglerne indebærer en række stramninger for udlændinge i Danmark, kan sydslesvigerne syd for grænsen glæde sig over de nye regler.

De nye regler gælder nemlig også for de sydslesvigere, der ikke bor i Danmark. De kan nu opnå statsborgerskab og erhverve sig et dansk pas, selv om de ikke bor i Danmark.

Men forudsætningen er, at de opfylder mindst to af følgende fire kriterier:

Første kriterium, der er obligatorisk, går ud på, at ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig. Samtidig kræves det, at ansøgeren helt eller delvist har gået i dansk skole eller »kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til andre ansøgere om dansk indfødsret«.

Andet kriterium opfyldes, hvis ansøgeren er af dansk afstamning. Det vil sige, at »mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen«.

Tredje kriterium opfyldes, hvis ansøgeren på et tidligere tidspunkt har haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk.

Fjerde kriterium opfyldes, hvis ansøgeren i en periode på mindst ti år sammenlagt har udført aktivt foreningsarbejde. Det vil sige udført bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde eller på anden måde været aktivt medlem i én eller flere af mindretals foreninger.
Sydslesvigere med bopæl i Danmark

Mindst to af de fire ovennævnte krav skal være opfyldt for, at en sydslesviger uden bopæl i Danmark kan få det danske pas. Derimod skal sydslesvigere med bopæl i Danmark kun opfylde et krav. De skal i mindst to år have opholdt sig uafbrudt i Danmark.

Ifølge lovteksten defineres en dansksindet sydslesviger som en person, »som er født i Sydslesvig, som helt eller delvis har gået i dansk skole, og som under ophold i Sydslesvig som voksen har vist tilknytning til danske forhold«.

kommentar
deling del

Skriv et svar