Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Slesvig-Holstens sundhedsminister støtter lægers kamp for bedre betaling

På de tyske sundhedsministres møde i Düsseldorf har Heiner Garg, Slesvig-Holsten, forgæves forsøgt at få opbakning til en opfordring til regeringen i Berlin om at afskaffe loftet over betalingen fra sygekasserne til lægers behandling af patienterne.
På de tyske sundhedsministres møde i Düsseldorf har Heiner Garg, Slesvig-Holsten, forgæves forsøgt at få opbakning til en opfordring til regeringen i Berlin om at afskaffe loftet over betalingen fra sygekasserne til lægers behandling af patienterne.

Mange tyske sygekasselæger (Hausärzte) er sidst i et kvartal i den situation, at de har behandlet flere patienter, end sygekasserne vil betale dem for – den såkaldte lægebudgettering. De kan så enten holde ekstra ferie eller at behandle patienter uden at få betaling for det.

På en konference i Düsseldorf for sundhedsministrene i de tyske delstater foreslog Heiner Garg (FDP) fra delstatsregeringen i Kiel sine kolleger, at de i fællesskab skulle opfordre regeringen i Berlin til at gå i gang med at ophæve lægebudgetteringen. Et flertal af ministrene afviste dog forslaget, men et par af delstaterne signaliserede i stedet, at de er åbne for at drøfte mulige forbedringer i forbindelse med en planlagt reform af sygekassernes afregning med lægerne.

– En opbakning til vort forslag ville have været et bedre signal, men det er godt, at emnet endelig bliver taget op på forbundsniveau. På baggrund af det stigende behov for læger har staten efter min mening en pligt til at afskaffe budgetteringen, og det vil jeg fortsat arbejde for, meddelte Heiner Garg efter ministermødet.

Et bortfald af budgetteringen vil efter hans opfattelse lette arbejdet med at fastholde lægerne også på landet, hvis de kan være sikre på betaling for deres indsats. Det vil i sidste ende også være til fordel for patienterne, hvis lægerne ikke føler sig økonomisk straffet, hvis de behandler efter lægefaglige kriterier i stedet for at lade sig indsnøre i et økonomisk korset. Denne holdning møder Heiner Garg stor opbakning til fra Slesvig-Holstens forening for sygekasselæger, KVSH (Kassenärztliche Vereinigung).

– Det er beklageligt, at et flertal for forslaget glippede, men det er samtidig glædeligt, at det for Heiner Garg som den første delstatsminister er lykkedes at få bragt diskussionen op på forbundsplan. Det er et godt og rigtigt skridt, som han har foreningens fulde opbakning til, siger Marco Dethlefsen, der er pressetalsmand for KVSH.

Lægebudgetteringen blev indført for 20-25 år siden og havde dengang til formål at begrænse antallet af læger. Nu er problemet især for mange landdistrikter at finde en afløser, når en læge senest med 68 år går på pension.

– En tredjedel af de 1985 sygekasselæger i Slesvig-Holsten er over 60 år. Gennemsnitsalderen er 55,4 år, så der bliver i løbet af få år nødvendigt at gøre noget for at motivere yngre læger til at blive sygekasselæger. Udsigten til et job med stort arbejdspres, hvor de kun får betaling for 90 procent af deres indsats, letter ikke opgaven. Ironien i situationen er, at sygekasserne i 2017 havde et overskud på godt tre milliarder euro, hvor blot 450 millioner euro ville have sørget for ordentlig lægebetaling i hele Tyskland, fastslår Marco Dethlefsen.

25 milliarder euro har de tyske sygekasser efterhånden samlet i reserver.

– Pengene er blevet indbetalt af medlemmerne. Det er derfor reelt deres penge, som burde komme deres sundhed til gode. Det kniber det tilsyneladende for en del sygekasser at begribe, mener Marco Dethlefsen.

På de tyske sundhedsministres møde i Düsseldorf har Heiner Garg, Slesvig-Holsten, forgæves forsøgt at få opbakning til en opfordring til regeringen i Berlin om at afskaffe loftet over betalingen fra sygekasserne til lægers behandling af patienterne. Foto: Martin Ziemer

På de tyske sundhedsministres møde i Düsseldorf har Heiner Garg, Slesvig-Holsten, forgæves forsøgt at få opbakning til en opfordring til regeringen i Berlin om at afskaffe loftet over betalingen fra sygekasserne til lægers behandling af patienterne. Foto: Martin Ziemer

kommentar
deling del

Skriv et svar