Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Tyske og danske firmaer får millioner til fremstød for miljøet

Det dansk-tyske Interreg-udvalg har uddelt 62 millioner kroner til seks projekter.
Det dansk-tyske Interreg-udvalg har uddelt 62 millioner kroner til seks projekter.

Væksthus Syddanmark står i spidsen for et nyt projekt, der under navnet TASTE vil øge miljøvenlig bæredygtighed blandt fødevareproducenter. Bag TASTE står i alt 12 partnere fra Danmark og Tyskland. Sammen har de sat sig for at skubbe gang i den trend, som kan mærkes hos producenterne og forbrugerne i forhold til både at producere og forbruge på en bæredygtig måde.

– Jeg mener, at vi kan gøre en forskel ved at sætte fokus på bæredygtig udvikling i en grænseoverskridende sammenhæng, og dermed imødegå en af fremtidens globale udfordringer, siger Preben Jensen, repræsentant for det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark og dansk formand i Interreg-udvalget. Det har netop bevilget cirka 11 millioner kroner til TASTE-projektet.

 Preben Jensen, repræsentant for det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark og dansk formand i Interreg-udvalget. Foto: Heiko Thomsen/Foerde.news

Preben Jensen, repræsentant for det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark og dansk formand i Interreg-udvalget. Foto: Heiko Thomsen/Foerde.news

Tæt samarbejde

I et tæt samarbejde mellem virksomheder, bl.a. Naturmælk i Tinglev og Easyfood i Kolding, samt vidensinstitutioner og aktører, der fremmer erhvervslivet i både Danmark og Tyskland, skal der udvikles et forbrugerrettet brand og et »kompas«, der kan måle bæredygtigheden i de enkelte produktioner.

Udover TASTE-projektet har Interreg-udvalget på mødet onsdag bevilget EU-midler til fem andre grænseoverskridende projekter. For Syddansk Universitet er det nu muligt at sætte gang i det nye projekt CheckNano, der har til formål at udvikle en chip-prototype til hurtig registrering af farlige nanopartikler i fødevarer og kosmetik. CheckNano modtager otte millioner kroner i tilskud.

De fik tilskud

Samlet set har Interreg-udvalget bevilget cirka 62 millioner kroner til seks Interreg-projekter. Ud over de omtalte er det:

– Projekt MatKult, der modtager ca. 3,9 mio. kr. Projektet vil fremme den interkulturelle forståelse i programregionen med matematik som brobygger.

– Projekt Heracles modtager ca. 10 mio. kr. Ved hjælp af to store elektroniske platforme for dels patienter og pårørende, dels læger og sundhedspersonale vil projektet bidrage til, at patienter selv kan påvirke behandlingsformen, og at sundhedspersonalet bliver bedre i stand til at støtte dem i det.

– Projektet kultKit modtager ca. 10,5 mio. kr. Projektets overordnede mål er at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser i Femern Bælt-regionen. Som en del af projektet etableres der en pulje til støtte af mikroprojekter.

– Projektet NorDigHealth modtager ca. 19 mio. kr. Der er fokus på – via en tidlig og bredtfavnende indsats – at reducere ældre menneskers sygdomsniveau og dermed nedbringe en stadig stigende udgiftspost i både Danmark og Tyskland.

kommentar
deling del

Skriv et svar