Single Daily
af

Lars Geerdes

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet får et skub fremad

Lægekonsultationer via skype og en elektronisk patientjournal, hvor patienten selv holder styr på sine data, er blot nogle af de muligheder, den teknologiske fremskridt medfører. Politikere og lægerne er nu hoppet med på toget.
Lægekonsultationer via skype og en elektronisk patientjournal, hvor patienten selv holder styr på sine data, er blot nogle af de muligheder, den teknologiske fremskridt medfører. Politikere og lægerne er nu hoppet med på toget.

Efter mange års stilstand og skuffelser for de involverede ser det nu ud til, at der kommer ny gang i udviklingen af e-health-strukturen og telemedicin i Tyskland.

– Vi oplever lige nu en turbulent, men positiv tid, siger prof. dr. ­Bosco Lehr, der leder instituttet for sygehusmanagement og e-health ved Hochschule Flensburg.

Instituttet har i mange år været toneangivende i udviklingen af digitale strukturer inden for sundhedsvæsenet og blandt andet været med til at skaffe forudsætningerne for et elektronisk sundhedskort. Det fik dog aldrig lov at blive en succes på grund af tekniske problemer og en grundlæggende og udbredt skepsis over for den digitale udveksling af sundhedsdata.

I løbet af de seneste fire uger er der fra politisk side åbnet for muligheden for at indføre en elektronisk patientjournal, som kan erstatte sundhedskortet, og fra lægernes side for en videreudvikling af kontakten mellem patient og læge via digitale medier.

Ingen grund til panik

– At man fremover vil give patienterne mulighed for at konsultere deres læge for eksempel via skype er ikke ensbetydende med, at lægebesøg i hjemmet helt afskaffes eller at man ikke længere har en direkte kontakt med sin læge, siger Bosco Lehr.

– Så der er ingen grund til panik, siger han med henvisning til nogle avisartikler, som på det seneste har advaret mod en udvidelse af telemedicinen.

– For det første skal lægen altid vurdere, om det medicinsk er forsvarligt ikke at bede patienten om at opsøge hans praksis. Og billedet af, at lægernes husbesøg bliver afskaffet på grund af nyordningen, svarer ikke helt til realiteten, siger Bosco Lehr. Han synes i øvrigt, at det var på høje tid, at også lægernes samråd (Deutscher Ärztetag) efter mange års tovtrækkeri fik gang i deres del af digitaliseringen i sundhedsvæsenet.

Patientforeningen »Stiftung Patientenschutz« er bekymret for især meget syge og ældre patienter, som »håber på, at lægen kommer hjem til dem«. Men lægepræsident Frank Ulrich Montgomery deler ikke den bekymring.

– Man skal ikke forvente for meget af telemedicinen. Den vil ikke kunne erstatte kirurgiske indgreb eller røntgenfotografering. Men den kan aflaste f.eks. sygehusenes skadestuer, siger han.

Databeskyttelse

Hvis det lykkes at indføre den elektroniske patientjournal senest i 2021, som forbundsregeringen har sat som mål, vil patienten have et større ansvar for sine data end hidtil, men samtidigt også have fuldstændig styr på, hvem der må få hvilke data.

Tidsplanen er dog ambitiøs, for hidtil er ingen frister blevet overholdt, siden det første modelforsøg med et elektronisk sundhedskort blev sat i gang i 2004.

kommentar
deling del

Skriv et svar