Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Ekspert: Køer dræber flere mennesker end ulve

Efter omkring 200 års fravær er ulven siden 2012 på vej tilbage til Danmark, men i dens fravær er frygten for arten åbenbart vokset så kraftigt, at der med blot en halv snes individer bliver overvejet at ændre internationale fredningsaftaler, så bestanden kan blive »reguleret«.
Efter omkring 200 års fravær er ulven siden 2012 på vej tilbage til Danmark, men i dens fravær er frygten for arten åbenbart vokset så kraftigt, at der med blot en halv snes individer bliver overvejet at ændre internationale fredningsaftaler, så bestanden kan blive »reguleret«.

Fundet af en død ulv i Hanstholmreservatet i 2012 var første gang siden 1813, at der var fundet en vildtlevende ulv i Danmark. I 2017 blev der registreret et ulvepar med unger i området mellem Herning, Holstebrog og Ringkøbing, og det anslås af forskere fra Århus Universitet, at der nu er mellem 10 og 12 ulve i Vest- og Nordjylland.

Universitetet har i et par år for private midler fulgt udviklingen i ulvebestanden, men fik efter en vundet offentlig licitation i 2017 statsstøtte til opgaven med at følge (monitore) ulvebestanden.

Mens nogle, som Leif Meldgaard, der er en af projektmedarbejderne ved universitetet, ser ulvens tilbagekomst som et tegn på, at års indsats for at forbedre naturen er begyndt at betale sig, går mange i Danmark nærmest i panik ved tanken om risikoen for at møde en ulv.

– Risikoen er meget ringe, idet ulve normalt er ret sky og undgår kontakt med mennesker. I hele Europa er der registreret fire dødsfald på grund af ulve siden 1957. Da var der to angreb, mens der i 1964 og 1974 var et angreb hvert år. Ved to angreb var der tale om meget syge dyr, der af sult og desperation udsøgte sig et meget langsomt byttedyr: mennesket. Til sammenligning har køer i samme tidsrum alene i Danmark dræbt omkring 90 mennesker, oplyser Leif Meldgaard.

Alligevel er det ulven, som en del ledende politikere og deriblandt den danske miljøminister ønsker indfanget, indhegnet og helst også deporteret. Dansk Folkeparti og Konservative ser også helst ulvene skudt eller i det mindste deporteret til lande, der arbejder for flere ulve i naturen.

Det vil sige stort set hele Europa og også en del lande i den del af verden, hvor ulvene engang var en naturlig del af faunaen. Officielt hører Danmark også til disse lande, idet landet gennem sit medlemskab af EU siden 9. december 1996 har været omfattet af Washington-konventionen om beskyttelse af vildtlevende planter og dyr. I denne aftale er ulven nævnt i tillæg A. Undtagelser er enkelte populationer i Grækenland og Spanien, og det betyder meget omfattende beskyttelse af ulven.

Også i Berner Konventionen er ulven blandt de arter, som nyder total beskyttelse i sine leveområder. Som vildtlevende dyr nyder de dermed automatisk beskyttelse, uanset hvor de vælger at slå sig ned.

Faktisk er det et overordnet mål for konventionerne og den europæiske ulve-aktionsplan at sikre bevarelsen af ulvebestande, hvor de allerede er, og til at genoprette dem, hvor de tidligere har hørt naturligt hjemme.

– Tanken om at indhegne ulve er absurd. En ulv har et naturligt revir på op mod et par hundrede kvadratkilometer. Deres foretrukne bytte er rådyr, men af mangel på dem kan de også tage husdyr, der ikke har flugtmulighed. I stedet for at prøve at hegne ulvene inde, vil det være både billigere og mere effektivt at sørge for ulvesikre hegn til husdyrene. Det er der statstilskud til, og seks landmænd tog sidste år imod tilbuddet. De har til nu ikke været ude for, at ulve har taget nogle af deres får, forklarer Leif Meldgaard.

I 2017 blev der anmeldt 95 ulveangreb på husdyr. Kun i 20 var der dog tale om en ulv. Ejerne modtog en samlet erstatning på knap 95.000 kroner

kommentar
deling del

Skriv et svar