Single Daily
af

Lennart Adam

Mændene sniger sig stadig uden om forældreorlov

Unge fædre i Danmark og Slesvig-Holsten tager sjældent mere end to måneders forældreorlov - hvis de overhovedet
tager nogen.
Unge fædre i Danmark og Slesvig-Holsten tager sjældent mere end to måneders forældreorlov - hvis de overhovedet
tager nogen.

Opdragelsen af børnene er stadig hovedsagelig kvindernes job. Det gælder også i Danmark, viser de seneste statistikker. I gennemsnit holder mødrene 257 dages forældreorlov, mens fædrene kun holder fri fra arbejde i 25 dage.

Desuden viser det sig, at forældre generelt holder mindre forældreorlov pr. barn end tidligere. Siden 2008 er antallet af dage faldet, dog med en lille stigning i 2015. Især mødrene har afkortet længden på deres forældreorlov, hvorimod fædrene ligger fast på det niveau på 25 dage, som har været gældende siden 2010.

Men i Sydjylland forholder det sig en smule anderledes.

Mens fædrene i gennemsnit holder 30 dages barsel i Danmark, holder de kun 24 dage i Sydjylland.

Til gengæld går mødrene et par dage længere hjemme i Sydjylland end i resten af Danmark.

Noget lignende gør sig gældende i Slesvig-Holsten. Også her er mændene stærkt underrepræsenterede, når det gælder forældreorlov. Generelt gælder fædrenes ansøgning om udbetaling af dagpenge under forældreorlov for væsentligt kortere perioder end mødrenes.

Både nord og syd for grænsen sniger mænd sig uden om forældreorlov. (Peter Kneffel/dpa)

Både nord og syd for grænsen sniger mænd sig uden om forældreorlov. (Peter Kneffel/dpa)

Kun hver ottende

Af de cirka 31.000 modtagere af dagpenge under forældreorlov i Slesvig-Holsten i andet kvartal af 2017 var kun hver ottende en mand.

Hertil kommer, at længden af forældreorloven ligesom i Danmark varierer en hel del. 54 procent af de mænd, der tog forældreorlov, modtog kun dagpenge i mindre end to måneder. Hos kvinderne gjaldt det kun for 0,2 procent. I stedet holdt mere end to tredjedele af kvinderne forældreorlov fra ti måneder til et år.

Dette kan i en vis grad også hænge sammen med forskellene i mænds og kvinders lønniveau og det dermed forbundne indkomsttab. Således lå mændenes dagpenge i gennemsnit på 1057 euro pr. måned, kvindernes kun på 679 euro pr. måned.

kommentar
deling del

Skriv et svar