Single Daily
af

Olga Öhler

21 procent af alle børn i Tyskland er ramt af fattigdom

Selvom økonomien vokser og arbejdsløsheden falder ligger børnefattigdommen i Tyskland på et højt niveau
Selvom økonomien vokser og arbejdsløsheden falder ligger børnefattigdommen i Tyskland på et højt niveau

Omkring 21 procent af alle børn i Tyskland lever i fattigdom i over fem år af deres liv. Udover de 21 procent er mere end 10 procent af børnene i Tyskland ramt af fattigdom i korte perioder. Tallene stammer fra en rapport som Bertelsmann Stiftung offentliggjorde mandag. Forskerne bag undersøgelsen har fra 2011 til 2015 undersøgt børnefattigdommen samt social mobilitet i Tyskland.

Børnefattigdom er en permanent tilstand i Tyskland. Når man først er fattig, bliver man ved med at være det i lang tid. Alt for få familier kan befri sig af fattigdommen, siger Jörg Dräger, der er bestyrelsesmedlem af Bertelsmann-Stiftung

Voksende børnefattigdom i Tyskland

Børnefattigdom vokser i Tyskland. I ni ud af 16 forbundslande var der en stigning af børn der lever i fattigdom fra 2015 i fohold til 2011.

De største stigninger af børnefattigdom var i Bremen (+2,8 procent), i Saarland (+2,6 procent) og i Nordrhein-Westfalen (+1,6 procent).

Ifølge Bertelsmann Stiftungs bestyrelsesmedlem Jörg Dräger tager statens understøttelsessystem ikke nok højde for børnenes behov. Eksistenssikringen skal orientere sig efter hvad børn virkelig har behov for i deres opvækst og deltagelse i det sociale liv. Kun på denne måde kan børnefattigdommen blive bekæmpet.

Jörg Dräger understreger:

– Fremtidens socialpolitik skal gøre op med den sociale arv. Børn er ikke i stand til selv at kunne befrie sig fra fattigdom

Hvem er de fattige børn?

Som ramt eller truet af fattigdom gælder børn, der lever i en husstand som råder over mindre end 60 procent af den gennemsnitlige indkomst i Tyskland. Derudover gælder børn som truet eller ramt af fattigdom, når de lever i en husstand, der får SGB II penge af staten (en grundsikring der blandt andet kan indeholde Hartz-IV)

Børn der er ramt af fattigdom kan groft opdeles i tre grupper: børn, der har enlige forældre, børn med lavtuddannede eller dårligt kvalificerede forældre og børn der lever sammen med mindst to andre børn under 15 år.

Hvad fattigdom konkret betyder for børn

Fattigdom for børn betyder i Tyskland for det meste ikke, at de ramte børn ikke har et tag over hovedet eller ikke får noget mad på bordet. Den eksistentielle grundforsørgelse er for det meste givet.

Ofte betyder fattigdom dog, at børnene er koblet af fra det sociale og kulturelle liv. Fattigdom betyder for børn, at de må give afkald på mange ting, som er normale i hverdagen for deres kammerater. Det kan være ting som en computer, der har adgang til internettet, en lejlighed, der hverken har fugtigt gulv eller vægge eller en lejlighed der er tilstrækkelig stor. Andre børn må give afkald på regelmæssigt at spare penge op, andre kan ikke finansere sig et varmt måltid hver dag. Derudover spiller sociale aspekter en rolle som for eksempel et måneligt biograf – eller teaterbesøg eller muligheden for at kunne invitere venner hjem for at spise sammen engang om måneden.

Ifølge rapporten fra Bertelsmann-Stiftung lever hvert femte tyske barn under fattige forhold. (Foto: Jens Büttner, dpa)

Ifølge rapporten fra Bertelsmann-Stiftung lever hvert femte tyske barn under fattige forhold. (Foto: Jens Büttner, dpa)

Børnefattigdom har langvarige følger

Opvokser et barn i fattigdom i Tyskland, så bliver det oftest ved med at være fattig i længere tid. Ifølge Bertelsmann Stiftung har fattigdommen meget negative følger: børnene har ofte ikke et eget værelse derhjemme og dermed ikke mulighed for at trække sig tilbage, børnenes ernæring er for det meste usund, de har ofte ikke mulighed for at købe en busbillet og kan derfor ofte ikke finansere at dyrke hobbies eller tage på ferie. Derudover gør fattigdom det sværere for børn at tage en uddannelse.

kommentar
deling del

Skriv et svar