Single Daily
af

Raning Krueger

130 elever føler sig svigtet af Ditmarsken Amt

Hvorfor kun betale tilskud til den nærmeste offentlige skole og ikke til den skole, forældrene af forskellige grunde 
ønsker til deres børn.
Hvorfor kun betale tilskud til den nærmeste offentlige skole og ikke til den skole, forældrene af forskellige grunde 
ønsker til deres børn.

Forældre til skolebørn i Ditmarsken og landdagsgruppen i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) ser med spænding frem til fredag middag, når der står et forslag fra SSW på dagsordenen. Lovforslaget rummer kun en halv sætning, der udvider formuleringen »für die Schülerbeförderung« med »zur besuchten Schule«.

Men netop her ligger hunden begravet.

– Over 130 elever fra offentlige tyske skoler i Ditmarsken vil hellere gå på gymnasier eller fællesskoler i Tønning og Frederikstad – blandt andet fordi der er bedre bus- og togforbindelser. Men det spænder Ditmarsken Amt ben for ved kun at ville betale tilskud til skolebuskørslen til den nærmeste skole, mens resten af finansieringen, der som regel udgør en tredjedel, skal betales af skole og forældre, oplyser forældrerepræsentant Dirk Richter fra Rehm.

Han beklager, at der selv efter møder med repræsentanter for Nordfrisland Amt ikke er fundet en løsning, der får Ditmarsken og et flertal i amtsrådet syd for Ejderen til at sikre et frit skolevalg for forældrene på begge sider af Ejderen. Men nu har SSW taget over ved at fremsætte forslaget i landdagen.

– Der er ikke første gang, at kommunerne strides om udgifter til skolebuskørsel, hvis den ønskede skole ligger længere væk end den nærmeste offentlige skole. Det mest kendte aktuelle tilfælde er modstanden i Ditmarsken Amt imod at betale en del af udgifterne til kørsel af elever fra Ditmarsken til fællesskolen i Tønning samt mod at etablere kollektiv transport mellem Heide og Tønning til elever, siger SSWs Lars Harms i begrundelse for SSWs forslag.

Han peger på flere modsigelser i amtets fremfærd.

– Efterhånden har vi her i Slesvig-Holsten fået etableret det frie skolevalg. Men så giver det jo ingen mening, når det frie skolevalg begrænses af Ditmarsken Amts afvisning af at betale hele udgiften til skolebuskørslen, når forældrene gerne vil sende deres børn til en skole, der ligger længere væk end den nærmeste skole. Det samme gælder, når amtet vil have skolen og forældrene til at betale forskellen, forklarer SSWs landdagsmand.

– I forældregruppen håber vi selvfølgelig, at debatten i landdagen kan flytte noget i sagen, når mange breve og henvendelser indtil videre ikke har fået overbevist det borgerlige flertal i amtsrådet, siger Dirk Richter.

Han henviser til eksempler, hvor forældre har været nødt til selv at køre børnene til Tønning, så de derfra kan tage toget til Skt. Peter-Ording.

Selv om både forældre og SSW er klar over, at modstanderne muligvis vil fremføre argumentet om, at et frit skolevalg vil gøre det umuligt at planlægge skoledistrikterne, så fastholder Ditmarskens kritikere deres krav til amtsrådet i Heide.

Da der er tale om et lovforslag, kommer det fredag til at handle om førstebehandlingen. Derefter regner SSW med, at forslaget sendes i høring i landdagens skoleudvalg, hvorpå det – måske i ændret form – vedtages eller også nedstemmes af delstatsregeringen med CDU, FDP og De Grønne, som har flertallet i landdagen.

kommentar
deling del

Skriv et svar