Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

100 års kulturkamp ved grænsen

Grænseforeningen har hele tiden haft skiftende dagsordener og har skullet genopfinde sig selv. Det dokumenterer Axel Johnsen i sin overbevisende og første samlede fremstilling af foreningens historie.
Grænseforeningen har hele tiden haft skiftende dagsordener og har skullet genopfinde sig selv. Det dokumenterer Axel Johnsen i sin overbevisende og første samlede fremstilling af foreningens historie.

Det ville nok være lige lovlig kækt at sammenligne Grænseforeningen med en afholdsforening, hvor der nu serveres øl og snaps til generalforsamlingerne.

Men hvis vi antager, at overdrivelse letter forståelsen, giver billedet alligevel mening. Grænseforeningen har gennemgået en kolossal forvandling i de 100 år, foreningen har eksisteret.

Mens stærke kræfter ved foreningens grundlæggelse i november 1920 skelnede skarpt mellem dansk og tysk og hellere end gerne så, at grænsen blev rykket sydpå, helt ned til Danevirke (det gik på et tidspunkt så vidt, at det inden for foreningen ikke blev tolereret, hvis man var imod en grænse ved Danevirke), er der de seneste 15 år kommet andre boller på suppen.

Med Knud-Erik Therkelsen som ny generalsekretær og lidt senere den nu afdøde Finn Slumstrup som formand blev idegrundlaget radikalt omformuleret.

En ny fortælling

Nu er grænser blevet noget, vi ikke skal gemme os bag, og især de unge fra det danske mindretal i Sydslesvig bliver i Danmark – blandt andet gennem elevambassadør-ordningen – kørt frem offensivt og giver stemmer til en helt anden fortælling: At man sagtens kan have flere kulturer i sig, og at det faktisk som oftest kan være en fordel. Ja, man har lavet en kobling mellem unge sydslesvigere og unge danskere med en anden etnisk baggrund.

Målet er tolerance og multikulturalisme.

Udviklingen er gået fra en overvejende nationalkonservativ position til en position, hvor foreningen i den offentlige debat ofte har været en opponent til flere nationalkonservative debattører.

 

***

Læs hele artiklen i lørdagsudgaven af Flensborg Avis.

kommentar
deling del

Skriv et svar