Niels Ole Krogh

Nyhedschef

I et mediehus skal vi hver dag lytte os frem til, hvad der er døgnets dagsorden. Som nyhedschef er det min opgave at gå foran i teamet for udvælgelse af historier. Det er i journalistik som i økonomi: Der skal komme maksimalt ud af begrænsede ressourcer. Flensborg Avis råder over medarbejdere, der er i stand til at arbejde på alle platforme - papir, online, tv, radio, foto, grafik og layout. Det bedste resultat opnås, når alle fagpersoner bidrager til en formidling, der tager medieforbrugeren ved hånden. Det er min maksime, at det sker hver dag. Mit personlige afsæt for at løse opgaven er en uudtømmelig interesse for mennesker og natur. Og så er det jo heldigt, at alting er natur. I hvert fald det, vi kender til. Jeg er slesviger. Født i Jels, hvor jeg også er vokset op og har siden boet flere steder i Sønderjylland. Flensborg har næsten uafbrudt været mit udgangspunkt siden 1988.

Det nyeste indhold fra Niels Ole Krogh