Lise B. Christoffersen

FlA TV

Mine historier tager ofte afsæt i det nære, og jeg nyder at dykke ned i de små miljøer på begge sider af grænsen. De fleste historier oplever jeg gennem linsen – for når jeg tager ud, så er det næsten altid med et videokamera på skulderen. Med mine historier vil jeg gerne være med til at udbrede kendskabet til grænselandets mangfoldighed og bidrage med konkrete eksempler på, hvor vi kan udveksle viden og erfaring.

Det nyeste indhold fra Lise B. Christoffersen