Jens Nygaard

Sønderjylland

Jeg er en af de journalister, der dækker Flensborg; desuden har jeg Dansk Skoleforening, mindretallene rundt omkring i Europa, mindretalsunionen FUEN og mindretalscentret ECMI som mit område. Derudover skriver jeg ind imellem større historiske artikler, jeg har også en historiker-uddannelse. Et af de områder i Flensborg, som jeg skænker megen opmærksomhed, er de store sociale problemer for mange af indbyggerne både indenfor mindretallet og flertallet.

Det nyeste indhold fra Jens Nygaard

Christianslyst: Forlængelse på plads om få uger

Mindretal

Forskellige organisationer i gang med at give tilsagn om tilskud, så det kriseramte kursuscenter kan bevares til udgangen af 2020.

Danskhed i tysk klædedragt

Historie

Kirker både nord og syd for grænsen skrumper

Kultur

Nedgangen fortsætter for den danske folkekirke, Nordkirche i Tyskland og Dansk Kirke i Sydslesvig.

Danskere ved for lidt om det tyske arbejdsmarked

Uvidenhed er en afgørende faktor for den lille jobmæssige mobilitet hen over grænsen. Nyansættelse skal sætte gang i rekrutteringen.

Mindretal mål for videnskabelig undersøgelse

Mindretal

En gruppe af forskere i Edinburgh i Skotland kigger nærmere på sprog og identitet blandt mindretal i det dansk-tyske grænseland.

Hvorfor grøntsagerne er historisk dyre lige nu

Økonomi

Kan du mærke globaliseringen? Den kolde vinter i det sydlige Europa har fået priserne på en række grøntsager til nærmest at eksplodere.

Mindretallene vandt over EU

Mindretal

EU-Domstolen fastslår i dom, at EU-Kommissionens afvisning af mindretallenes borgerinitiativ, Minority Safepack, ikke var i orden.

Overvejer flydebro mellem Als og Fyn

Dansk/Tysk

Foreningen, som kæmper for ny broforbindelse, ser nærmere på norsk flydebro, som skulle være meget billigere.

Nyt dansk-tysk projekt sætter skub i landområder

Dansk/Tysk

Benefit4Regions er navnet på et nyt dansk-tysk projekt, der skal sætte gang i udviklingen i yderområderne på begge sider af grænsen.