Jan Christensen

Medredaktør

Jeg er ansvarlig for personale og planlægning i redaktionen. Jeg fungerer som redaktionens bindeled til bladhusets øvrige afdelinger og sørger for - sammen med redaktionssekretærerne - at holde styr på de kommende dages aviser. En stor del af tiden går med planlægning af ferie og afspadsering i en afdeling, der er bemandet året rundt alle ugens syv dage. Derudover er jeg overordnet ansvarlig for IT-systemet på Flensborg Avis. Og så er det også mig, der står for avisens daglige debatside.

Det nyeste indhold fra Jan Christensen