Tyskland planlægger at lette udlændinges adgang til arbejdsmarkedet

Regeringen vil gøre det nemmere for borgere fra lande uden for EU at rejse til Tyskland for at søge job. Blandt forslagene er et system med point for sprogkundskaber og andre kvalifikationer. 

Udlændinge skal kunne rejse ind og søge arbejde, selv om deres uddannelse endnu ikke er anerkendt. Foto:
Udlændinge skal kunne rejse ind og søge arbejde, selv om deres uddannelse endnu ikke er anerkendt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa


pg/dpa

onsdag d. 30. november 2022 kl. 15:42

Resümee

Um mehr Arbeitskräfte nach Deutschland zu locken, will die Bundesregierung die Regeln für Einreise und Anerkennung von Berufsabschlüssen vereinfachen. Ein entsprechender Plan wurde am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet.

Er sieht unter anderem vor, dass anerkannte ausländische Fachkräfte künftig auch in Berufen arbeiten können sollen, die mit ihrer Ausbildung nichts oder wenig zu tun haben. Berufserfahrung soll bei der Erteilung eines Arbeitsvisums stärker berücksichtigt werden. Die Anerkennung des im Herkunftsland erworbenen Abschlusses muss nicht zwingend vor der Einreise erfolgen.

Berlin. For at lokke mere arbejdskraft til Tyskland, vil regeringen forenkle rejserne for indrejse og anerkendelse af udenlandske uddannelser. Onsdag blev en plan om dette besluttet af forbundsregeringen.

Blandt andet bliver der lagt op til, at kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft kan arbejde i erhverv, der kun har lidt eller intet med deres oprindelige uddannelse at gøre. Praktisk erfaring skal veje tungere i forbindelse med tildeling af et arbejdsvisum. Anerkendelse af udenlandske uddannelser skal ikke længere være obligatorisk inden indrejsen.

Kvalifikationer, sprogkundskaber, erhvervserfaring, tilknytning til Tyskland og alder kunne være blandt kriterierne.

Oplæg til lovforslag.

En helt ny kurs slår regeringskoalitionen mellem SPD, De Grønne og FDP ind på i forbindelse med ideen om et system, der giver borgere fra lande uden for EU mulighed for at rejse ind og søge arbejde i Tyskland ud fra et pointsystem.

- Kvalifikationer, sprogkundskaber, erhvervserfaring, tilknytning til Tyskland og alder, kunne være blandt kriterierne hedder det i det udkast til et lovforslag, der er afstemt mellem ministerierne.

Uklare punkter

Specielt på dette område kan der forventes diskussion mellem SPD, FDP og De Grønne, inden et lovforslag er på plads. Blandt spørgsmålene kunne være, hvor mange point et specielt, sprogligt niveau udløser, og hvordan man efterprøver tilknytning til Tyskland.

Den lempede mulighed for indvandring af arbejdskraft er del af en samlet pakke om asyl- og immigrationspolitik, der skal vedtages eller i det mindste forberedes frem mod årsskiftet. Den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser (SPD) vil snart præsentere regeringen for et lovforslag om nemmere adgang til tysk statsborgerskab.

Også godt integrerede udlændinge skal ifølge forslaget have et bedre perspektiv, hvis de ikke hidtil har haft nogen formel ret til ophold. De pågældende skal med den 31. oktober 2022 som skæringsdato have en frist på 18 måneder til at opfylde forudsætningerne for at blive, hvis de har boet fem år i Tyskland og ikke er straffet.