Så kom socialreform over den sidste forhindring

Både Forbundsdagen og Forbundsrådet bakkede fredag op om den socialreform, der giver millioner af ledige flere penge mellem hænderne. 

Arbejdsminister Hubertus Heil fik endelig sin reform gennem Forbundsrådet. Foto:
Arbejdsminister Hubertus Heil fik endelig sin reform gennem Forbundsrådet. Foto: Wolfgang Kumm/dpa


pg/dpa

fredag d. 25. november 2022 kl. 14:20

Resümee

Mit der Einführung des Bürgergelds erhalten Millionen Bedürftige zum 1. Januar deutlich höhere Bezüge. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat der Sozialreform zu. Damit hat die Ampel-Koalition nach wochenlangem Ringen und einem Vermittlungsverfahren ihre zentrale sozialpolitische Reform zum Abschluss gebracht.

Man schaffe ein neues System weg von Hartz IV zum Bürgergeld Es gehe um Schutz und Chancen. Das Versprechen des Sozialstaats werde erneuert, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundesrat.

Berlin. Efter vedtagelsen af de nye borgerpenge får millioner af trængende betydeligt højere ydelser fra 1. januar. Efter Forbundsdagen stemte også Forbundsrådet fredag for socialreformen. Dermed har koalitionsregeringen efter ugers kamp og behandling i mæglingsudvalget afsluttet et af sine centrale, socialpolitiske projekter.

- Vi skaber et nyt system væk fra Hartz IV (den hidtidige sociale ydelse) til borgerpenge. Det handler om tryghed og chancer. Velfærdsstatens løfter bliver fornyet, forklarede den tyske arbejdsminister, Hubertus Heil (SPD), i Forbundsrådet.

I lyset af den høje inflation bliver grundbeløbet sat op med mere end 50 euro i 2023. Således får enlige fremover 502 euro per måned.

Det handler om tryghed og chancer. Velfærdsstatens løfter bliver fornyet.

Arbejdsminister Hubertus Heil (SPD).

Centrale dele af reformen træder i kraft fra 1. juli. Så skal jobcentrene kunne tage sig bedre af ledige. Formidlingen af fast arbejde i stedet for simple job som medhjælper skal forbedres. Desuden skal de berørte i højere grad opkvalificeres eller tage fat på en en uddannelse og omskoling.

Desuden må modtagere af sociale ydelser for fremtiden tjene flere penge ved siden af ved for eksempel at arbejde i et såkaldt minijob.

Afvist af Forbundsrådet

Inden reformen blev besluttet havde den været til behandling i et mæglingsudvalg med repræsentanter for Forbundsdagen og Forbundsrådet. CDU/CSU afviste den oprindelige plan fra SPD, De Grønne og FDP. CDU og CSU kritiserede, at ledige ikke i tilstrækkelig grad blev motiveret til selv at gøre en indsats. Derfor blev borgerpengene i første omgang afvist i Forbundsrådet.

Efter pres fra CDU og CSU kan der i modsætning til det oprindelige udspil fra Hubertus Heil straks indføres sanktioner på op til 30 procents af borgerpengene, hvis ledige ikke overholder aftaler med jobcentret og for eksempel undlader at søge et job. Desuden må berørte beholde en mindre formue end oprindelig planlagt.

Denne såkaldt fredede formue bliver fremover på 40.000 euro i en periode på et år.