Den kommende tid bliver barsk for private og virksomheder

Formentlig ryger tysk økonomi ud i en alvorlig recession til næste år, forudser flere økonomer.

Borgerne har allerede mistet købekraft. Den udvikling fortsætter til næste år. Foto:
Borgerne har allerede mistet købekraft. Den udvikling fortsætter til næste år. Foto: Julian Stratenschulte/dpa


pg/dpa

søndag d. 25. september 2022, kl. 13:39

Nürnberg: Det voldsomme tab af købekraft og virksomhedernes eksplosivt stigende udgifter til energi fører ifølge flere økonomer tysk økonomi direkte ud i en recession. Marc Schattenberg fra Deutsche Bank Research forudser endda en tilbagegang i bruttonationalproduktet på 3,5 procent til næste år.

Andre økonomer er lidt mere optimistiske, viser en rundspørge foretaget af dpa.

- Men de aftagende konjunkturer bliver også mærkbare på arbejdsmarkedet, tror Fritzi Köhler-Geib, det er cheføkonom hos den tyske stats investeringsbank, KfW.

Frem for alt de private husstande og deres købekraft bliver ramt kraftigt.

- De private husstandes økonomiske situation er markant forringet siden årsskiftet. I andet kvartal var de private husstandes rådighedsbeløb 1,9 procent lavere end i samme kvartal året før, når inflationen var regnet med. I andet halvår vil realindkomsten formentlig fortsat falde. Tabet af købekraft kombineret med stigende renter dæmper forbruget og byggeriet, forudser Fritzi Köhler-Geib.

Marc Schattenberg er ganske enig.

- Størsteparten af befolkningen må indrette sig efter mærkbare nedgang i indtægterne, vurderer han.