Tyske gaslagre er efterhånden næsten fyldt op

Mere end 90 procent af kapaciteten i de tyske gaslagre er nu udnyttet. Alligevel tvivler branchen på, at den når de 95 procent den 1. november.

Der er fyldt godt op på de tyske gaslagre. Men  nu begynder fyringssæsonen. Foto:
Der er fyldt godt op på de tyske gaslagre. Men nu begynder fyringssæsonen. Foto: Uwe Anspach/dpa


pg/dpa

fredag d. 30. september 2022, kl. 14:20

Berlin. Over 91,5 procent af de tyske gaslagres kapacitet er nu udnyttet. Lagrenes brancheforening, Initiative Energien Speichern, er alligevel skeptisk i forhold til, om målet på 95 procent den 1. november bliver indfriet.

- Det stigende gasforbrug på grund af de faldende temperaturer reducerer i stigende grad muligheden for at lagre, siger Sebastian Bleschke, der er direktør for sammenslutningen til dpa.

De tyske gaslagre skal den 1. oktober have en fyldningsgrad på 85 procent. Dette mål blev nået allerede den 2. september.

-Industrikundernes meget lave forbrug i de foregående uger og måneder har helt sikkert ydet en meget væsentligt bidrag til dette, tror Sebastian Bleschke.