Ophedet diskussion om bayerske atomkraftværker

Skal det bayerske atomkraftværk Isar 2 fortsætte med at være i drift? Teknisk set er det muligt, siger TÜV Süd i et dokument til det bayerske miljøministerium. Tysklands miljøministerium ser alvorlige mangler.

Isar 2 i Bayern er et af de tre sidste atomkraftværker i Tyskland. Men nu er der opstået en ophedet politisk debat om værkets sikkerhedsvurdering. Foto:
Isar 2 i Bayern er et af de tre sidste atomkraftværker i Tyskland. Men nu er der opstået en ophedet politisk debat om værkets sikkerhedsvurdering. Foto: Peter Kneffel, dpa


mab, dpa

søndag d. 7. august 2022 kl. 19:22

Resümee

Die Energiekrise und die Frage des Weiterbetriebs der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke haben in der Politik erhebliche Verwerfungen ausgelöst. Nun streiten Bund und Bayern um ein Detail: die Bewertung einer TÜV-Analyse zum Betrieb zweier Atommeiler im Freistaat. Das Bundesumweltministerium übt harsche Kritik an der Methodik des Papiers und erklärt, dies sei »kein Gutachten«.

Ein Sprecher des bayerischen Umweltministeriums wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete den TÜV Süd als einen »der renommiertesten und mit Fragen der Kernkraft am besten vertrauten Experten«.

Berlin/München. Energikrisen og spørgsmålet om den fortsatte drift af de resterende tyske atomkraftværker skaber røre i den tyske politik. Nu skændes den tyske regering og delstaten Bayern om særligt et punkt: Vurderingen af en TÜV-analyse om driften af to atomreaktorer i delstaten. Miljøministeriet i Berlin er stærkt kritisk over for dokumentets metode og mener ikke, at der er tale om »en ekspertudtalelse«. 

En talsmand for det bayerske miljøministerium afviste lørdag beskyldningerne og beskrev TÜV Süd som »en af de mest anerkendte eksperter og mest fortrolige med atomkraftspørgsmål«.

I lyset af de stigende priser og den truende energimangel er der opstået en debat om den fortsatte brug af Tysklands tre resterende atomkraftværker. Det drejer sig om Isar 2 i Bayern, Emsland i Niedersachsen og Neckarwestheim 2 i Baden-Württemberg. De skal efter planen nedlukkes inden årets udgang.

I dokumentet fra april - der har titlen »vurdering« og ikke ekspertudtalelse - skrev TÜV Süd, at den ikke havde nogen sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved den fortsatte drift af Isar 2 efter årets udgang. 

Udtalelsen opfylder ikke »de grundlæggende krav til ekspertrapporter og seriøse ekspertudtalelser og bør derfor ikke anvendes til regeringsbeslutninger«, skriver derimod det tyske miljøministerium.

Lederen af ministeriets afdeling for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, Gerrit Niehaus, kritiserede, at TÜV-forfatterne drog for vidtrækkende konklusioner og undlod at dokumentere visse udsagn.

Miljøministeriet anser dette for at være uacceptabelt.

Talsmanden for det bayerske ministerium forklarede derimod: »Ved vurderingen af centrale og afgørende spørgsmål bør man anvende den bedst mulige ekspertise.« Derfor havde ministeriet bestilt »både en sikkerheds- og en juridisk ekspertudtalelse«. Ifølge rapporten er sikkerhedshensyn »ikke til hinder for en midlertidig forlængelse af driftsperioden«.