Landbrugsminister Özdemir ønsker mere bæredygtigt fiskeri i Nord- og Østersøen

Det tyske fiskerierhverv skal moderniseres og især bifangster skal reduceres, mener landbrugsminister Cem Özdemir, der er i dialog med branchen og miljøorganisationer om fremtidens fiskeri.

I lyset af den anspændte situation for silde- og torskebestandene i Østersøen skal en kommission udvikle et fremtidssikret perspektiv for de tyske fiskere i Østersøen. Foto:
I lyset af den anspændte situation for silde- og torskebestandene i Østersøen skal en kommission udvikle et fremtidssikret perspektiv for de tyske fiskere i Østersøen. Foto: Marcus Brandt/dpa

dpa/hrk


søndag d. 27. november 2022 kl. 13:33

Berlin. Landbrugsminister Cem Özdemir (De Grønne) ønsker at samarbejde med fiskerierhvervet om at fremme et mere bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri.

- Kun stabile fiskebestande i god biologisk tilstand kan med måde fortsat fiskes, sagde Özdemir ifølge en udtalelse lørdag. Bifangsterne skal reduceres.

- Jeg regner med, at fiskerisektoren er åben over for innovationer, så den forbliver samfundsmæssigt accepteret.

Fredag eftermiddag mødtes Özdemir med repræsentanter for fiskerierhvervet. Den tyske regering ønsker at støtte fiskerne økonomisk i forbindelse med omstruktureringen af fiskeriet.

- Vi fremmer overgangen til mere moderne, selektive fangstmetoder, der reducerer bifangsterne betydeligt.

Allerede i sommer blev der iværksat et støtteprogram på 10 millioner euro for at lette byrden for tyske fiskere i Nordsøen og Østersøen. Ifølge Özdemir er der blevet iværksat finansiel støtte til akutte udfordringer som for eksempel tab af fangstkvoter som følge af Brexit.

- Vi lader ikke fiskeriet i stikken og yder pragmatisk støtte, sagde Özdemir.

I lyset af den anspændte situation for silde- og torskebestandene i Østersøen skal en kommission udvikle et fremtidssikret perspektiv for de tyske fiskere i Østersøen. I begyndelsen af december vil Özdemir også drøfte fiskeri med en række miljøorganisationer.