En giftig alge i Oder kan have udløst katastrofen

Muligvis er det ikke en menneskelig udledning af gift, der har slået flere hundrede ton fisk ihjel i Oder-floden. Forklaringer kan i stedet været en giftig alge, der breder sig massivt i vandet.

Både på den polske og den tyske side er hundredvis af ton fisk blevet hentet op fra floden. Foto:
Både på den polske og den tyske side er hundredvis af ton fisk blevet hentet op fra floden. Foto: 1Marcin Bielecki/PAP/dpafredag d. 19. august 2022 kl. 16:13

Resümee

Eine giftige Algenart könnte ein entscheidender Faktor für das Fischsterben in der Oder sein. Ein Forscher des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei identifizierte die toxische Art als Mikroalge mit dem Namen Prymnesium parvum. Laut Gewässerökologe Christian Wolter ist sie bekannt dafür, dass sie gelegentlich zu Fischsterben führt. Das bestätigt auch Jörg Oehlmann, Leiter der Abteilung Aquatische Ökotoxikologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Nachgewiesen ist aber noch nicht, dass das Gift der Alge Grund für das Fischsterben ist, nur ihre Massenentwicklung ist bewiesen.

Fiskedød

Potsdam/Cottbus. Myndigheder og forskere famler ikke længere helt i blinde, når det handler om at finde årsagen til miljøkatastrofen i Oder-floden på grænsen mellem Tyskland og Polen, hvor flere hundrede ton fisk er døde. Efterhånden er der flere mulige forklaringer.

Algen prymnesium parvum er kendt for at forårsage fiskedød i visse tilfælde.

Ferskvandsbiolog Christian Wolter.

Ifølge forskerne kan en giftig algeart være en afgørende årsag til fiskedøden. En forsker ved Leibniz Instituttet for vandløbsøkologi og indlandsfiskeri i Berlin har identificeret en giftig alge med det latinske navn prymnesium parvum. Ferskvandsbiolog Christian Wolter oplyser, at algen er kendt for at forårsage fiskedød i visse tilfælde. Dette bekræfter også Jörg Oehlmann, der er leder af afdelingen for forskning i giftstoffer i vandmiljøet ved Goethe Universitetet i Frankfurt am Main.

Endnu er det ikke bevist, at algens giftstof har udløst fiskedøden. Til gengæld står det fast, at algen aktuelt er massivt udbredt i Oder-floden.

Ifølge forskerne findes algearten prymnesium parvum faktisk udelukkende i brakvand. Den har behov for et øget saltindhold, som normalt ikke findes på den berørte strækning af Oder-floden. Men på Brandenburgs målestationen i Frankfurt/Oder er der nu gennem cirka to uger målt massivt forøgede og unaturlige niveauer af salt i flodvandet. Ifølge forskerne må saltet stamme fra kilder længere tilbage i floden.

Forskerne oplyser, at algernes massive vækst også har medført en betydelig stigning i vandets indhold af ilt og klorofyl samt påvirket surhedsgraden.

Vand står stille

I det øvre forløb af Oder-floden er der mange dæmninger. Her bliver vandet for øjeblikket næsten ikke udskiftet, fordi vandstanden aktuelt er lav.

Klimaændringerne presser flodens følsomme økosystem. Forskerne på Leibniz Instituttet i Berlin mener, at flere skadelige faktorer spiller sammen. Perioder med tørke og for lav vandstand, iltsvind og alt for høje vandtemperaturer øger risikoen for miljøkatastrofer.