Klage fra SSW og FDP over gruppe-størrelse i lokalpolitik er ikke alvorlig nok til et strakspåbud

Slesvig-Holstens forfatningsdomstol afviser et strakspåbud mod delstatens krav, om at grupper i lokalpolitik fremover skal have mindst tre medlemmer. Ulemperne er ikke alvorlige nok til at skride ind med øjeblikkelig virkning. Selve klagen har domstolen ikke taget stilling til endnu.

Genrefoto:
Genrefoto: Stefan Puchner/dpa
pg
torsdag d. 25. maj 2023, kl. 13.42

Kiel. Den slesvig-holstenske forvaltningsdomstol har nu afleveret begrundelsen for sin afvisning af en hasteklage fra SSW og FDP. De to partier ønskede, at domstolen med øjeblikkelig virkning skulle sætte en stopper for delstatens krav, om at en gruppe i kommuner og amtsråd med virkning fra den 1. juni skal have mindst tre medlemmer for at opnå fulde, politiske rettigheder.

- Vi mener stadig, at de nye regler om en mindstestørrelse for grupper er klart forfatningsstridig specielt set ud fra et mindretals politiske synsvinkel. Når forfatningsdomstolen fremsætter en vurdering af konsekvenserne, viser det, at vores klage er såvel relevant som begrundet. På den baggrund ser vil en afgørelse af selve sagen i møde med ro i sindet, skriver SSWs gruppeformand, Lars Harms, i en pressemeddelelse 

Domstolen har ikke taget stilling til sagens konkrete indhold, men blot de juridiske omstændigheder i forbindelse med hasteklagen. Ifølge forfatningsdomstolen skal der foreligge meget tungtvejende grunde, hvis lovændringer skal forhindres med et strakspåbud. Det kan kun ske, hvis klagerne bliver påført alvorlige ulemper. Domstolen vurderer, at dette i denne sag næppe er tilfældet og henviser til, at også lokalpolitikere uden gruppestatus har betydelig indflydelse.

Samtidig har dommerne afvejet konsekvenserne af, at klagerne får medhold eller det modsatte, skriver retten i en pressemeddelelse.

Selve sagen om nye spilleregler i lokalpolitikken har domstolen endnu ikke taget stilling. Endnu er det uvist, hvornår der bliver truffet en afgørelse.