Borgmesterkandidater i Husum vil gå ind for ligestilling af mindretal

Ved anden valgrunde den 4. juni konkurrerer Martin Kindl (CDU) og Horst Bauer (SPD) om borgmesterposten i Husum. Begge anser mindretallet for en vigtig del af samfundet.

Martin Kindl (CDU) og Horst Bauer (SPD) kæmper ved omvalget den 4. maj om borgmesterposten i Husum. Fotos:
Martin Kindl (CDU) og Horst Bauer (SPD) kæmper ved omvalget den 4. maj om borgmesterposten i Husum. Fotos: Tim Riediger
mpe@fla.de
onsdag d. 24. maj 2023, kl. 20.04

RESÜMEE

Am 4. Juni stehen sich Martin Kindl (CDU) und Horst Bauer (SPD) bei der Stichwahl um den Bürgermeisterposten in Husum gegenüber. Beide machen gegenüber Flensborg Avis deutlich, dass sie die Minderheit und die Einrichtungen der Minderheit als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft ansehen und wollen sich dafür einsetzen, die Gleichstellung weiter zu fördern. Der SSW unterstützt keinen der Kandidaten, sagt aber, man werde mit beiden gut zusammenarbeiten können. 

Dette er en betalingsartikel, som redaktionen på Flensborg Avis har valgt at låse op i en periode.

Husum. Mindretallet og dets institutioner er en vigtig del af samfundet i Husum. Sådan lyder det samstemmende fra Martin Kindl (CDU) og Horst Bauer (SPD), der i anden valgrunde den 4. juni duellerer om borgmesterposten i Husum.

Selv om Husum Danske Skole ikke bliver drevet af kommunen, er den en integreret del af skoleområdet og med til at præge kommende generationer. Samarbejdet med kommunen, især omkring heldagsskolen og skolesocialarbejde bør intensiveres yderligere.

Martin Kindl (CDU), borgmesterkandidat i Husum

De to kandidater fik i første valgrunde med fem kandidater flest stemmer. SSW havde i første runde ikke støttet nogen af kandidaterne og holder fast i denne holdning. 

- Vi kan snakke godt sammen med dem begge, siger Lukas Knöfler, formand for SSW i Husum. 

Både Martin Kindl og Horst Bauer har været byrådsmedlemmer i flere år og efter eget udsagn haft et godt samarbejde med mindretalspartiet. 

- Vi kan se tilbage på et langt samarbejde til fordel for borgerne og byen. Til dels har vi endda arbejdet sammen i et gruppefællesskab og også mere løst. Samarbejdet har grundlæggende været præget af respekt og til dels også af venskab, siger Horst Bauer.


I sit arbejde som afdelingsleder på rådhuset i Flensborg har Horst Bauer meget med de danske institutioner at gøre. Foto: Sven Geissler

Forme Husum sammen

Også Martin Kindl har opfattet samarbejdet med SSW som yderst positivt.

- Som borgmester vil jeg gerne videreføre dette samarbejde og intensivere det. Jeg er meget glad for, at SSW fremover er det næststørste parti i byrådet. Det betyder sikkert mere ansvar for gruppen, men også chancen for at forme Husum sammen. Det vil jeg som borgmester for alle borgere gerne gøre i samarbejde med SSW, fastslår CDUeren, der mener, at det danske og det frisiske mindretal er med til at gøre Nordfrisland og Husum kulturelt enestående. 

- For at bevare og udleve dette, er det vigtigt at forstå hinanden. Derfor er jeg i god dialog med repræsentanterne fra mindretallene, siger Martin Kindl. 

De danske institutioner i Sydslesvig er en fast bestanddel af det sociale og kulturelle liv og uddannelsesverdenen - også i Husum.

Horst Bauer (SPD), borgmesterkandidat i Husum

Horst Bauer har ikke kun samarbejdet med mindretallenes repræsentanter i det politiske arbejde, men også som afdelingsleder på rådhuset i Flensborg, hvor han har meget med danske daginstitutioner, skoler, fritidshjem, forældre, børn og unge at gøre.

- De danske institutioner i Sydslesvig er en fast bestanddel af det sociale og kulturelle liv og uddannelsesverdenen - også i Husum, fastslår SPDeren, der som borgmester vil gå ind for ligestilling af de danske institutioner. Især på de områder, hvor der ikke er ligestilling endnu.


Martin Kindl mener, der i de seneste år er sket forbedringer inden for ligestillingen af mindretallene i Nordfrisland. Alligevel ser han forbedringsmuligheder på uddannelsesområdet. Foto: Fotowerk Husum

Forbedringsmuligheder

Martin Kindl mener, at der i de seneste år er sket fremskridt inden for ligestillingen af mindretallene i Nordfrisland. Forbedringsmuligheder ser han på uddannelsesområdet. 

- Selv om Husum Danske Skole ikke bliver drevet af kommunen, er den en integreret del af skoleområdet og med til at præge kommende generationer. Samarbejdet med kommunen, især omkring heldagsskolen og skolesocialarbejde bør intensiveres yderligere, mener Martin Kindl.

Han nævner også vigtigheden af forståelsen for en fælles kultur og identitet blandt den unge generation.

- I den forbindelse har jeg i konstruktive samtaler med repræsentanter fra det danske mindretal allerede drøftet konkrete muligheder, som jeg gerne vil føre ud i livet, fortæller Martin Kindl.