Gasudslip i Østersøen: Seidler køber ikke regeringens vurdering

Gasudslippet på Nord Stream 1 og 2 får ingen væsentlige konsekvenser for havmiljøet i Østersøen, antager Tysklands regering. Men den vurdering stoler SSWs forbundsdagsmedlem Stefan Seidler ikke på.    

Ifølge SSW-forbundsdagsmedlem Stefan Seidler skal den tyske regering engagere sig langt mere i Østersøsamarbejdet, end den hidtil har gjort. Foto:
Ifølge SSW-forbundsdagsmedlem Stefan Seidler skal den tyske regering engagere sig langt mere i Østersøsamarbejdet, end den hidtil har gjort. Foto: Martin Ziemer

CS

cs@fla.de

onsdag d. 5. oktober 2022, kl. 15:51

Berlin. Der er ifølge den tyske regering en lav risiko forbundet med gasudslippet på Nord Stream 1 og 2, når det kommer til konsekvenserne for havmiljøet i Østersøen. 

Den vurdering er imidlertid ifølge Stefan Seidler, der er forbundsdagsmedlem for mindretallets parti SSW, for letkøbt. I hvert fald mangler han at se videnskabelig dokumentation for, at det store gasudslip ikke får konsekvenser for plante- og dyreliv i Østersøen, skriver han i en pressemeddelelse. 


Risikoen for, at gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2 får konsekvenser for havmiljøet i Østersøen, er lav, antager Tysklands regering. Foto: svensk kystvagt, AFP

- Forbundsregeringen har meddelt mig, at den i øjeblikket går ud fra, at risikoen for havmiljøet er lav. Jeg mangler dog solid dokumentation for denne vurdering. Det er et problem for et skrøbeligt økosystem som Østersøen. Vi har brug for bedre videnskabelige data, mener han. 

Bør styrke samarbejde om sikkerhed

Han har spurgt den tyske regering om, hvilke miljømæssige konsekvenser regeringen forventer, at lækagen på de to rørledninger vil få for Østersøen både på kort sigt og på lang sigt. 

Regeringens vurdering er foretaget på baggrund af erfaringer fra tidligere metanudslip, der er sket efter boringer i Nordsøen. Naturgas består især af metan, og det er langt mere skadeligt for klimaet end CO2, fastslår regeringen i svaret. 

Ifølge de første skøn fra den føderale miljømyndighed kan lækagerne i Nord Stream 1 og 2 føre til en udledning på 7,5 millioner ton CO2-ækvivalent. Det svarer til cirka en procent af Tysklands samlede årlige udledning.

I kølvandet på lækagerne bør den tyske regering ifølge Stefan Seidler styrke samarbejdet med landene i Østersøregionen, som Rusland udgør en trussel mod. 

- Vi har brug for en ny sikkerheds- og miljøpolitisk doktrin for vores Østersøregion. Derfor skal den tyske regering engagere sig langt mere i Østersøsamarbejdet, end den hidtil har gjort, mener han.