Slesvig-Holsten vil ikke længere betale Bayerns el-regning

Sammen med Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern kræver den slesvig-holstenske regering nu, at strømmen skal være billigere i de delstater, der producerer og distribuerer mest vedvarende energi.

Nordtyskland producerer en stod del af forbundsrepublikkens vedvarende energi, men har samtidig nogle af de højeste el-priser. Foto:
Nordtyskland producerer en stod del af forbundsrepublikkens vedvarende energi, men har samtidig nogle af de højeste el-priser. Foto: Jens Büttner/dpa


pg/dpa

lørdag d. 24. september 2022, kl. 15:49

Resümee

Die norddeutschen Flächenländer sprechen sich für eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Preiszonen beim Strom aus. Nach einem Bericht der »Welt am Sonntag« wollen die Länder so für mehr Gerechtigkeit bei den Strompreisen sorgen.

Laut dem schleswig-holsteinischen Energiewendeminister, Tobias Goldschmidt (Grüne), sei die jetzige Preisbildung die Folge von dem energiepolitischen Irrweg bayerischer Landesregierungen. Seiner Meinung nach habe Bayern seit mehr als 15 Jahren den Ausbau von Stromnetzen und Windkraft sabotiert.

Kiel. Tre nordtyske delstater anbefaler, at Tyskland skal opdeles i zoner med forskellige priser på elektricitet. Ifølge en artikel i Welt am Sonntag vil de hermed sørge for mere retfærdighed i strømpriserne.

- Hvis jeg bor eller producerer, hvor der samtidig bliver produceret eller distribueret energi, skal denne energi også være billigere. Det nordlige Tyskland har i årevis båret den tungeste byrde i forbindelse med omstillingen af energiforsyningen, bliver for eksempel Niedersachsens energiminister, Olaf Lies (SPD) citeret for at sige.

I artiklen bliver der ligeledes fremsat kritik fra Mecklenburg-Vorpommerns energiminister, Reinhard Meyer (SPD).

 En opdeling i priszoner er den logiske konsekvens af skiftende bayerske regeringers energipolitiske blindgyde.

Tobias Goldschmidt, Slesvig-Holstens minister for grøn omstilling.

- Distributionsafgiftens (Stromnetzentgelt) højde belaster slutbrugerne og er til ulempe for Nordtysklands erhvervsliv. Det kan ikke passe, at man skal betale de højeste el-priser i de delstater, der har opbygget en stor del af produktionen af vedvarende energi, mener Meyer.

Schleswig-Holsteins minister med ansvar for grøn omstilling, Tobias Goldschmidt (De Grønne), betegner en opdeling i priszoner som den logiske konsekvens af skiftende bayerske regeringers energipolitiske blindgyde.

- I mere end 15 år har de saboteret en udbygning af el-nettet og vindkraften. Man kan simpelthen ikke blive ved med at forklare borgerne mod nord, hvorfor de skal betale den regning, forklarer Goldschmidt.

De nordlige delstater har også tidligere hårdnakket krævet en ændring af den såkaldte distributionsafgift. Kritikerne har gentagne gange henvist til, at regioner med megen vedvarende energi fra for eksempel vindkraft bliver pålagt hørere afgifter.

CSU har svigtet

- Det er et bevis på omfanget af CSUs energipolitiske svigt, når først EU og nu også de nordtyske delstater diskuterer, om Tyskland har behov for to zoner for el-priser. Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, skal straks fremlægge en plan for, hvordan vindenergien kan udbygges, siger Katharina Dröge, der er gruppeformand for De Grønne i Forbundsdagen.

Hun ønsker, at Bayern afskaffer reglen om, at afstanden mellem en vindmølle og den nærmeste beboelse skal være mindst ti gange møllens højde.