Losse-Müller tror på gode chancer for at blive ministerpræsident

Stilstand og manglende strategier for fremtiden ser SPSs spidskandidat til landdagsvalget i 2022, Thomas Losse-Müller, som den nuværende regerings store svagheder.

Endnu sidder han unden for landdagen i Kiel. Men Thomas Losse-Müller  øjner gode chancer for at rykke ind på ministerpræsidentens kontor. Foto:
Endnu sidder han unden for landdagen i Kiel. Men Thomas Losse-Müller øjner gode chancer for at rykke ind på ministerpræsidentens kontor. Foto: Axel Heimken/dpa

Resümee

Der designierte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller ist zuversichtlich, nach der Landtagswahl am 8. Mai kommenden Jahres Daniel Günther (CDU) als Ministerpräsident abzulösen. Die Ausgangslage sei sehr gut, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. 

Losse-Müller begründet dies auch mit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in Berlin: 

Die neue Bundesregierung greife ganz viele Themen auf, die Schleswig-Holstein helfen.

Er bewertet den Koalitionsvertrag alt sehr gut für Schleswig-Holstein.

Die jüngste Umfrage sah die SPD im Blick auf die Landtagswahl mit 28 Prozent vor der CDU mit 21 Prozent.

Kiel. SPDs kommende spidskandidat ved valget til den slesvig-holstenske landdag den 8. maj næste år, Thomas Losse-Müller, er fortrøstningsfuld, når det handler om at afløse Daniel Günther (CDU) som ministerpræsident.

- Udgangspunktet er godt, siger Losse Müller, der også henviser til den nye forbundsregering med koalitionen mellem SPD, De Grønne og FDP.

- Den nye regering griber fat i mange emner, der også hjælper os i Slesvig-Holsten. Koalitionsaftalen er virkelig god for os, mener Losse-Müller, hvis parti i den eneste meningsmåling står til 28 procent af stemmerne mod 21 procent til CDU.

Og hvad vil han så foretage sig, hvis det alligevel ikke er tilstrækkeligt til at danne en regering?

- Så sidder jeg i landdagen og fører en aktiv politik, lover Thomas Losse-Muller, der ikke på forhånd vil opstille et skyggekabinet.

Posten som gruppeformand vil han i så fald ikke gå efter. Den sidder partiformanden i Slesvig-Holsten, Serpil Midyatli, på.

- Men jeg vil jo også vinde og være ministerpræsident, påpeger spidskandidaten.


Uanset valgets udfald skal partiformand Midyatli også fremover være SPDs gruppeformand i landdagen, mener Losse-Müller. Foto: Axel Heimken/dpa

Når det handler om koalitionspartnere fremhæver Losse-Müller De Grønne. I hans øjne er det desuden en attraktiv mulighed at genoplive koalitionen med De Grønne og SSW fra perioden mellem 2012 og 2017. Som daværende medlem af De Grønne var den nu 48-årige SPD-politiker dengang først parlamentarisk statssekretær med ansvar for finanser og efterfølgende chef for ministerpræsidentens kontor.

 I forlængelse af koalitionsforhandlingerne i Berlin har jeg også fået et meget positivt indtryk af, hvad der kan lade sig gøre sammen med FDP.

Spidskandidat Thomas Losse-Müller (SPD).

- Men i forlængelse af koalitionsforhandlingerne i Berlin har jeg også fået et meget positivt indtryk af, hvad der kan lade sig gøre sammen med FDP. Jeg tror, FDP har erkendt, at det måske var en fejl at lægge sig så fast på CDU før valget. FDP vil forandring, og Christian Lindner betoner med rette, at den nye koalition også rummer helt nye muligheder for at modernisere Tyskland. Modernisering er ikke mulig sammen med et konservativt CDU. Det tror jeg også, FDP i Slesvig-Holsten mærker, siger Thomas Losse-Müller.

En koalition mellem SPD, De Grønne og FDP har aldrig tidligere regeret i Slesvig-Holsten.

Vil være kendt

Losse-Müller erkender, at Daniel Günther som regeringschef er mere kendt i offentligheden end modkandidaten. SPD-politikeren oplever dog i stigende grad at blive genkendt på gaden.

- De sidste seks uger før valget bliver afgørende, når borgerne retter deres opmærksomhed mod valget. Der vil jeg også være tilsvarende synlig. Samtidig har jeg jo et godt netværk, hvor man har et positivt indtryk af mig i sociale organisationer, fagforeninger, men også i virksomhederne og blandt mennesker, der interesserer sig for klimabeskyttelse eller energiforsyning. Her ved alle, at SPD står for de holdninger, som delstaten har brug for, tror Losse-Müller.

Han nævner klimabeskyttelse, uddannelse, mobilitet, digitalisering og en styrket industri som centrale temaer sammen med social retfærdighed.

- Gratis daginstitutioner burde længst være virkelighed. Det kræver familierne af SPD. Først når dette er sikret, kan vi også opnå retfærdighed og sammenhold, lyder budskabet.


Kansler Scholz (SPD) og partnerne i De Grønne og FDP har indgået en koalitionsaftale, der også er god for Slesvig-Holsten. Foto: Axel Heimken/dpa

Losse-Müller vil kombinere klimabeskyttelse med gode rammer for industrien i Slesvig-Holsten. Han vil forelægge en industripolitisk plan.

- Meget hurtigt vil vi indgå en aftale om udvikling med virksomhederne og de faglige organisationer samt oprette et samarbejdsudvalg. Udviklingen skal også være socialt ansvarlig.

Han mener, at en ministerpræsident bør have en klar forestilling om, hvordan delstaten kan være fremtidssikret i de kommende ti år med social og industripolitisk stabilitet.

Grøn energi

Adgangen til vedvarende energi ser han som en væsentlig styrke for Slesvig-Holsten. Fordelen skal også udnyttes erhvervspolitisk.

- Her skal fagforeninger, virksomheder og delstaten samarbejde, tror Losse-Müller, der også har en klar forestilling om, hvordan det kan foregå. Det vil han redegøre for i et industripolitisk udspil, der er under udarbejdelse.

Han vil desuden kontakte de enkelte virksomheder.

- I resten af Tyskland ved mange ikke, at vi allerede har perfekte steder at slå sig end for virksomheder, der også kan finde perfekte samarbejdspartnere inden for blandt andet brintteknologi.

Han efterlyser strategiske planer og vilje til modernisering hos ministerpræsident Günther. Som mennesker oplever han ham til gengæld som behagelig og sympatisk. Han og ministerpræsidenten er fortsat dus og har været det siden koalitionsregeringens start. Af og til støder de to også på hinanden i Egernførde, hvor Daniel Günther bor, mens Losse-Müller lever lige i nærheden. Begge satser på at vinde valgkredsen.

Forpassede muligheder

Efter valget i 2017 var Losse-Müller i begyndelsen i intensiv dialog med den nye ministerpræsident. Losse-Müller havde forinden udarbejdet nogle strategier for udviklingen, som han bad Daniel Günther om at gennemføre.

- Men han droppede dem uden at sætte noget andet i stedet. Det er et af eksemplerne på, hvordan den nuværende regering har forpasset fremtidens muligheder.

27 dec 2021, 11:59
Magtskifte
pg/dpa

FAKTA

Blå bog

Thomas Losse-Müller er uddannet økonom fra universitet i Köln og School of Oriental and African Studies i London.

Fra 2000 til 2004 arbejdede han med risikostyring hos Deutsche Bank i London.

Efterfølgende frem til 2008 arbejdede han for Verdensbanken i Washinton. Her var han atter beskæftiget mellem 2010 og 2012 med fokus på udvikling af finanser og den private sektor.

Mellem 2008 og 2010 var han tilknyttet det tyske selskab for internationalt samarbejde, hvor han var leder af programmet for effektiv finansiering i Afrika.

I 2012 hentede den nuværende finansminister, Monika Heinold (De Grønne), ham til Slesvig-Holsten.

Fra juni 2012 var Losse-Müller parlamentarisk statssekretær i delstatens finansministerium.

I 2014 overtog han ledelsen af den daværende, socialdemokratiske ministerpræsident Torsten Albigs kontor.

Oprindelig var Thomas Losse-Müller medlem af De Grønne. I 2020 skiftede han til SPD.