Annonce

Annonce

Annonce

Politik

Indflydelsen vil være lille, men symbolikken meget stor

Mindretalssekretariatet i Berlin ser frem til at få en SSWer i Forbundsdagen. Andre partier har også mindretalssympatisører, men SSWeren vil modsat dem ikke have andre interesser.  

khs

FAKTA

Lobbyismens fem trin

De fire nationale mindretals råd og dettes mindretalssekretariat har en række forskellige måder at føre lobbyisme på mindretallenes vegne.

De nationale mindretal hører under indenrigsministeriet, så mindretalssekretariatet har til huse i en bygning lige ved siden af indenrigsministeriet. Den første måde at føre lobbyisme på er derfor at gå over gårdspladsen og banke på hos embedsmænd i indenrigsministeriet. Kontakten finder sted på lavt niveau og drejer sig oftest om tvivlsspørgsmål og præciseringer i forbindelse med eksisterende mindretalsrettigheder, men det gør embedsmændene opmærksomme på mindretallenes eksistens.

Andet niveau sker ude i Sachsen, Slesvig-Holsten og Brandenburg, hvor mindretallene kan kontakte lokale medlemmer af Forbundsdagen og gøre dem interesserede i at støtte mindretallene og deres sager i de respektive grupper i Forbundsdagen. 

Tredje niveau er i forbundsregeringens kontaktudvalg med de forskellige mindretal, hvor det er muligt at rejse principielle spørgsmål og bede om ændret lovgivning.

Fjerde niveau er i det tyske indenrigsudvalg, der en gang om året har mindretal på dagsordenen og inviterer mindretalsrådet, -politikere og -organisationer til at deltage. 

Og endelig har mindretalsrådet også mulighed for at rejse sager i EU-regi, hvilket oftest sker som en del af FUEN-samarbejdet, hvor langt de fleste europæiske mindretal er med.

Hvis SSWs Stefan Seidler bliver valgt til Forbundsdagen, får mindretallene endnu en måde at føre lobbyisme på.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Politik’