Rapport om højradioaktivt affald udløser bekymring i Sterup | Flensborg Avis - nyheder & baggrundstof fra Sydslesvig & grænselandet : FLA

Annonce

Annonce

Annonce

Politik

Rapport om højradioaktivt affald udløser bekymring i Sterup

 Rapport udpeger 90 mulige deponier for højradioaktivt affald i Tyskland. Blandt dem er Sterup i Angel.

oplæsning resume

Gero Trittmaack, SHZ.

FAKTA

Enorm sikkerhed

Senest med udgangen af 2022 bliver det sidste kernekraftværk i Tyskland lukket ned. Tilbage er store mængder højradioaktivt affald som blandt andet plutonium.

Strålingen fra affaldet er i værste fald dødelig. Derfor skal materialet gemmes sikkert af vejen i mindst en million år. Det forlanger tysk lovgivning.

Tykke lag af salt i undergrunden kan være et sikkert værn mod stråling. Netop det finder man flere steder i Slesvig-Holsten som blandt andet i Sterup.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Politik’