SSW wirft dem Bund in der Wikingeck-Affäre Wortbruch vor: »Ohne die zugesagten Mittel aus Berlin ist das Sanierungs-Projekt tot«

Die Debatte um die behördlichen Zuständigkeiten bei der Sanierung des Wikingecks gewinnt an Schärfe. Landtag fordert das Bundesverkehrsministerium zur Einhaltung der Zusagen auf. 

Warf der Bundesregierung in Sachen »Sanierung Wikingeck« Wortbruch vor - SSW-Landtagsabgeordneter Christian Dirschauer. Foto:
Warf der Bundesregierung in Sachen »Sanierung Wikingeck« Wortbruch vor - SSW-Landtagsabgeordneter Christian Dirschauer. Foto: Lars Salomonsen
vm@fla.de
fredag d. 27. januar 2023, kl. 14.14

Resume

Der var stor enighed i landdagen i Kiel om et enkelt punkt - forbundsregeringen skal holde sit oprindelige løfte om at finansiere saneringen af det giftige Wikingeck-område i Slesvig. Med undtagelse af FDP-politikerne blev kravet fremsat med eftertryk af alle parlamentsgrupper, der var repræsenteret i plenarforsamlingen i fredags.

Forbundsregeringen havde oprindeligt lovet at bidrage med 66 procent af saneringsomkostningerne. Resten skal betales af delstaten (10 procent), Slesvig-Flensborg Amt (8 procent) og Slesvig Kommune (15 procent). Efterfølgende har forbundsregeringen imidlertid reduceret sit bidrag til først 42 procent og nu til kun 12 procent.

- Kommunen og amtet står over for et kaos. Uden de lovede midler fra Berlin er saneringsprojektet dødt, sagde Christian Dirschauer. Ifølge SSWs medlem af delstatsparlamentet er det »skandaløst, hvordan Berlin fører amtet og kommunen rundt ved næsen. Dette er et åbenlyst løftebrud.«

Kiel. In einem Punkt herrschte im Landtag in Kiel große Einigkeit - bei der Sanierung des mit giftigen Stoffen verunreinigten Wikingecks in Schleswig muss der Bund seine ursprüngliche Fi..