Brændemangel i efterkrigstiden kaster klimaskygge i nutiden

Moser vil udgøre enorme CO2-lagre, hvis de bliver våde igen efter århundreders udnyttelse. Men klimaprojekter stolprer over, at moserne ofte er opdelt i småbidder, der ejes af mange familier. 

Gerd Kämmer er blandt andet i gang med at få genskabt det store moseområde ved Jaruplund ved Flensborg. Han bremses af, at parcellerne er på mange hænder. Ikke alle er til sinds mod erstatning at afstå deres 2000 kvadratmeter. Foto:
Gerd Kämmer er blandt andet i gang med at få genskabt det store moseområde ved Jaruplund ved Flensborg. Han bremses af, at parcellerne er på mange hænder. Ikke alle er til sinds mod erstatning at afstå deres 2000 kvadratmeter. Foto: Niels Ole Krogh
nok@fla.de
fredag d. 26. maj 2023, kl. 18.52

Resümee

Es ist seit langem bekannt, dass Moore enorme und effiziente Kohlenstoffspeicher sind. Wenn sie ihren natürlichen, feuchten Zustand zurückgewinnen, können sie einen erheblichen Beitrag zur Milderung des Klimawandels leisten. Die Naturschutzorganisation Nabu gibt an, dass in Schleswig-Holstein nur 5000 Hektar der 150.000 Hektar Moor intakt sind. In Dänemark sind laut Mooratlas 2023 nur noch ein Prozent der Hochmoore übrig.

Versuche, die große klimaschädliche Emission aus den Mooren zu stoppen, scheitern teilweise, da viele Moore nach dem Zweiten Weltkrieg in kleine Parzellen aufgeteilt wurden. Wenn nur wenige Parzellen nicht abgegeben werden, verlangsamt dies den Fortschritt in großen Gebieten.

Jaruplund. Det har længe været kendt, at moser er enorme og effektive lagre for kulstof. Hvis de igen får deres naturlige dels sumpede dels dyngvåde naturlige tilstand tilbage, kan de yde et væsentligt..