Slesvig-Holsten er den delstat, der har mindst skov: Regering i et langt sejt træk for at øge skovenes areal

Kun 11 procent af Slesvig-Holstens areal er skov. Det vil regeringen øge til 12 procent i et tempo, der er meget lavere end for et par årtier siden.

Både i Danmark og i Tyskland er store arealer lagt ud til pyntegrønt og juletræer. Meget få af hektarerne er økologiske. Det har været kritiseret at gifte trænger ned og forurener grundvandet. Arkivfoto:
Både i Danmark og i Tyskland er store arealer lagt ud til pyntegrønt og juletræer. Meget få af hektarerne er økologiske. Det har været kritiseret at gifte trænger ned og forurener grundvandet. Arkivfoto: Wulf Pfeiffer dpa/lno
nok@fla.de
søndag d. 19. marts 2023, kl. 7.01

Kiel. Regeringen har sat sig det mål, at delstatens skovareal skal øges fra 11 til 12 procent. Det er meget ambitiøst, for der er konkurrence med landbrug og kommuner om, hvad og hvor der skal bygges og plantes på arealerne. 

Sådan lyder Kiel-regering..