Fugleinfluenza fundet på vadehavsø blandt truede fugle

Især splitternen er ramt af fugleinfluenza på vadehavsøen Trischen. Det er en art, der i forvejen er meget truet.

Splitterner står på delstatens »røde liste« over udryddelsestruede arter.
Splitterner står på delstatens »røde liste« over udryddelsestruede arter. Foto: picture alliance/dpa

Neumünster. Den smitsomme fugleinfluenza H5N1 spreder sig i det tyske vadehav. Nu er der fundet smittede splitterner, edderfugle og suler på vadehavsøen Trischen, der er en ubeboet ø ved Dithmarschen. Det meddeler naturbeskyttelsesforeningen Nabu i en pressemeddelelse.

I de seneste uger har Till Holsten fra Nabu fundet de første 30 døde splitterner på øen. Splitterner samles på øen om sommeren for at forberede sig på at trække til vinterkvarteret i Vestafrika. Mange af de døde splitterner er ringmærkede, erfarne, ældre fugle. To af dem blev som kyllinger for 12 år siden ringmærket på den danske småø Langli. Splitterner kan blive op til 30 år gamle og står på delstatens »røde liste« over udryddelsestruede arter.

- For en så stærkt truet art er enhver ældre fugl, der dør, et stort tab, siger Till Holsten. 

Indtil videre har fuglen været mest truet af menneskelig aktivitet. 

Tab af levesteder er det største problem for denne art. Dens kolonier er mere og mere truet af højvande i forbindelse med klimaforandringerne. Da næsten alle områder ved de tyske kyster bliver brugt af mennesker, kan fuglene ikke længere finde steder at ruge. 

Holsten har dog også fundet døde edderfugle og suler, der har været smittet med H5N1. 

- Det er stadig uvist, hvordan epidemien vil udvikle sig. I det mindste er sølvmågernes, skarvernes og skestorkenes store kolonier på Trischen ikke ramt endnu, siger han.

Det vigtigste er ifølge Till Holsten nu at sørge for, at de resterende fugle har optimale muligheder for en succesrig yngletid til næste år. 

- Havfugle er del af samme økosystem, som vi er. Vi bør prioritere deres overlevelse for vores egen skyld. 

Trischen er del af Nationalpark Wattenmeers beskyttelseszone 1, og i yngletiden er det kun professionelle naturplejere, der har adgang til den. Øen er et vigtigt habitat for truede fuglearter som terner, strandskader og rødben, men også andre  vandbundne fugle som måger, skarver og skestorke ruger på øen.

to 7 jul, 16:12
nh
nh@fla.de