Trafikminister Buchholz: Fredede rev i Femern Bælt er næsten fjernet

På begæring af tunnelmodstandere har forvaltningsdomstolen i Leipzig bedt Slesvig-Holsten om midlertidigt at indstille arbejdet på den faste forbindelse af hensyn til nogle fredede rev i Femern Bælt. Men revene er faktisk allerede gravet væk.

Femern A/S har på anmodning fra forvaltningsdomstolen i Leipzig foreløbig instillet gravearbejderne i tysk farvand. Nogen reel forskel gør det dog ikke. Foto:
Femern A/S har på anmodning fra forvaltningsdomstolen i Leipzig foreløbig instillet gravearbejderne i tysk farvand. Nogen reel forskel gør det dog ikke. Foto: Frank Molter/dpa

Byggeri

pg/dpa

Femern. Selvom der aktuelt er juridisk uenighed om nogle fredede rev i Femern Bælt, har bygherren til tunnellen mellem Femern og Lolland allerede sørget for håndfaste realiteter.

- Byggearbejdet ved revene begyndte i oktober. Derfor eksisterer revene ved udgravningen til tunnellen stort set ikke længere. Tættere på land er revene allerede delvist begravet i sand, forklarer den slesvig-holstenske trafikminister, Bernd Buchholz (FDP).

Forinden havde Tysklands øverste forvaltningsdomstol, Bundesverwaltungsgericht i Leipzig, opfordret Slesvig-Holsten til foreløbigt at få indstillet arbejdet i området med de fredede rev. Det skete på begæring af en gruppe tunnelmodstandere.

- Vi har begæret byggeriet indstillet midlertidigt for at forhindre, at arbejdet ved revene bliver ført ud i livet, inden domstolen når at tage endelig stilling til vores egentlige hasteklage mod projektet , forklarede Hendrick Kerlen fra tunnelmodstandernes sammenslutning mandag.

Allerede i 2021 afleverede tunnelmodstanderne deres klage til forvaltningsdomstolen.

18 jan 2022, 16:49