Annonce

Annonce

Annonce

Natur

Grænseoverskridende vadehavsfond har høj prioritet

Det driller tit, når tre nationalstater og tre tyske delstater skal få juridiske konstruktioner til gavn for ét hav, Vadehavet, til at fungere. Derfor trækker det ud med at stifte en fælles Verdensarvsfond.

Niels Ole Krogh 
nok@fla.de 

FAKTA

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde har samarbejdet om forvaltning og beskyttelse af Vadehavets værdifulde økosystem siden 1978. I dag er næsten hele Vadehavets kyst beskyttet som nationalparker og naturreservater. Forvaltningssystemet er en kombination af de nationale forvaltningssystemer og den trilaterale Vadehavsplan (WSP), som indarbejdes af de ansvarlige myndigheder.

Fokus på beskyttelse

Vadehavet er et naturligt område af global betydning, der deles af tre lande og som er omgivet af en betydelig befolkning. Fiskeri, industri, havne og skibstrafik, udvikling af beboelsesområder og turisme såvel som klimaforandringer er væsentlige trusler for naturen. Det Fælles Vadehavssekretariat har fokus på beskyttelse og bevarelse af Vadehavet og her især planlægning og regulering af menneskelige aktiviteter.

Global anerkendelse

Med Vadehavets optagelse på Unesco Verdensarvslisten har verden anerkendt den enestående globale betydning af områdets mangfoldighed af dyr og planter og naturlige processer og behovet for beskyttelse og forvaltning af området på lang sigt. Gennem samarbejdet, TWSC, har Danmark, Tyskland og Holland skabt en høj grad af harmoniseret beskyttelse, forvaltning og politik, der sikrer verdensarven Vadehavets nutidige og fremtidige status som ét område. 

TWSCs mål er nedskrevet i Vadehavsplanen (WSP), der fungerer som en fælles politisk og forvaltningsmæssig handleplan.

Fælles målsætning

En særlig og grundlæggende egenskab ved Vadehavsplanen er, at den stiler mod at bevare alle levesteder, som hører til det naturlige og dynamiske Vadehav. For hvert af habitaterne er der indført fælles målsætninger. for de tre lande. I dem stilles der krav til kvaliteten, som kun kan opnås gennem den rigtige forvaltning af området.

Turister og skolebørn

Der er i hver Vadehavsregion nationale og regionale initiativer og projekter som Waddenzeeschool i Holland, læringstilbud i tre tyske nationalparker og læringscentre i den danske del af Vadehavet.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Natur’