»Alle der vil afsted, kommer afsted«: Legater gør efterskoleophold muligt

En række legater sikrer, at de økomisk dårligst stillede sydslesvigske familier kan sende deres børn på en dansk efterskole. 

Sydslesvigske elever får tilbudt et døgn på efterskole. Indblikket betyder ofte, at de beslutter sig for et år i Danmark.
Sydslesvigske elever får tilbudt et døgn på efterskole. Indblikket betyder ofte, at de beslutter sig for et år i Danmark. Arkivfoto: Martin Ziemer
nok@fla.de
fredag d. 31. marts 2023, kl. 7.34

Flensborg. Et efterskoleophold koster typisk 14.000 euro for de 42 uger. Dansk Skoleforening for Sydslesvig støtter med den danske kommunale takst, der er afhængig af husstandens indkomst. Par, der tje..