Samrådsexit, nye aktiviteter og lokalt samarbejde: Torsdag starter SSF-amtsgeneralforsamlinger

Torsdag starter rækken af amtsgeneralforsamlinger i Sydslesvigsk Forening (SSF), og SSF Rendsborg-Egernførde lægger ud. Her skal der vælges en formand og orienteres om SSFs udtrædelse af Samrådet.

Årets første amtsgeneralforsamling i Sydslesvigsk Forening (SSF) finder sted på torsdag i Egernførde, hvor Niels-Jørgen Hansen (i midten) er på valg som formand. Foto:
Årets første amtsgeneralforsamling i Sydslesvigsk Forening (SSF) finder sted på torsdag i Egernførde, hvor Niels-Jørgen Hansen (i midten) er på valg som formand. Foto: Sven Geißler
cs@fla.de
onsdag d. 29. marts 2023, kl. 6.55

Resümee

Am Donnerstag beginnt die Reihe der Generalversammlungen in den Kreisverbänden des Südschleswigschen Vereins (SSF), zunächst im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

Die Delegierten treffen sich im Medborgerhuset in Eckernförde, wo Vorstandswahlen anstehen. Der derzeitige Vorsitzende, Niels-Jørgen Hansen, würde eine Wiederwahl annehmen.

 Möglicherweise werde auch der Austritt des SSF aus dem Südschleswigschen Rat (Samråd) ein Thema auf der Mitgliederversammlung sein, prognostiziert Hansen, der die Delegierten in seinem Bericht über die Entscheidung informieren will.

Dette er en betalingsartikel, som redaktionen på Flensborg Avis har valgt at låse op i en periode.

Egernførde. Torsdag aften samles de delegerede i Sydslesvigsk Forenings (SSF) Rendsborg-Egernførde Amt til generalforsamling i Medborgerhuset i Egernførde. 

Amtsgeneralforsamlingen foregår i kølvandet på hovedstyrelsens beslutning om at lade SSF træde ud af Det Sydslesvigske Samråd, der indtil for nylig har været mindretallets koordinerende samarbejdsorgan. 

Måske det bliver et emne, der bliver taget op under generalforsamlingen, forudser Niels-Jørgen Hansen. Han vil i sin årsberetning orientere medlemmerne om beslutningen og samtidig fastslå, at beslutningen ikke får betydning for det lokale samarbejde. 

- Vi har mange samarbejder med de andre mindretalsorganisationer. Selvom SSF ikke er med i Samrådet, kører de som normalt, siger Niels-Jørgen Hansen.

Foredrag streames fra Flensborg

SSF-aktiviteterne i amtet er igen ved at være på et niveau som før coronapandemien, fortæller amtsformanden. Enkelte arrangementer er folk dog stadig lidt nervøse for at tage til, vurderer han. 

Særligt succesfyldt er et nyere samarbejde med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, hvor foredrag fra biblioteket i Flensborg streames ud i Sydslesvig, så medlemmer kan kigge med på en storskærm i deres lokalområde. 

- Det kunne vi godt tænke os at udbygge, lyder det fra Niels-Jørgen Hansen. 

Amtet skal vælge en formand, og går det som forventet, fortsætter Niels-Jørgen Hansen, der har haft posten i fire år. Han har tænkt sig at tage imod genvalg, og ifølge ham er der umiddelbart ikke andre, der stiller op.    

Udover formanden skal der også vælges tre bisiddere - nummer et, to og fem. Her er Dorrit Kühn, Margret Mannes og Ulf Born klar til at fortsætte.