Domstol bekræfter: EU har ansvar for mindretallenes rettigheder

EU-Domstolen har afvist en klage fra Rumænien, der lød på, at EU har ansvar for mindretallenes beskyttelse. 

Gösta Toft, vicepræsident i FUEN, er tilfreds med EU-domstolens afgørelse. Det styrker vores position, siger han. Arkivfoto:
Gösta Toft, vicepræsident i FUEN, er tilfreds med EU-domstolens afgørelse. Det styrker vores position, siger han. Arkivfoto: Lars Salomonsen.
fredag d. 21. januar 2022 kl. 10.51

RESÜMEE

Der Europäische Gerichtshof bekräftigte am Donnerstag die Zuständigkeit der EU beim Schutz der kulturellen Vielfalt und Rechte von nationalen und sprachlichen Minderheiten. Rumänien hatte dagegen geklagt, dass die europäische Bürgerinitiative »Minority SafePack Initiative« (MSPI) bei der EU-Kommission als zu behandelnde Bürgerinitiative registriert wurde. Aus rumänischer Sicht habe die EU keine Zuständigkeit für Minderheitenschutz. Rasmus Andresen, Mitglied des Europäischen Parlaments für Die Grünen, begrüßte die Entscheidung des Gerichtshofs. Nun liege es an der Kommission diese Urteile auch ernst zu nehmen und Verantwortung für die in der EU lebenden Minderheiten zu übernehmen.

Luxembourg. EU-Domstolen har torsdag afvist en klage fra Rumænien. Landet, der har flere store mindretal, ville have EU-kommissionen til at blande sig uden om mindretallenes rettigheder i EU. Klagen tog udgangspunkt i, at det europæiske borgerinitiativ Minority SafePack Initiative (MSPI) har tvunget EU-kommissionen til at beskæftige sig med mindretallets rettigheder. 

Rasmus Andresen, der er medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne og desuden har en baggrund i det danske mindretal, hilser domstolens beslutning velkommen.

- Dommen bekræfter, at bevarelsen af kulturel mangfoldighed og beskyttelsen af mindretal er grundlæggende europæiske værdier, skriver han i en pressemeddelelse.

- EU-Kommissionen har desværre indtil videre haft svært ved at anerkende Minority SafePack Initiatives betydning. Selvom den (red.: EU-Kommissionen) kan se sit eget ansvar for initiativets krav og i dag også har fået ny medvind, undgår den indtil videre at komme med konkrete lovforslag. Nu blev det på ny bekræftet, at EU kan lave aktiv mindretalspolitik og dermed også har ansvaret for at bevare vores grundlæggende værdier om sproglig og kulturel mangfoldighed, hedder det i pressemeddelsen.

Nordslesvigeren Gösta Toft, der er vicepræsident i Den Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper, FUEN, hilser ligeledes afgørelsen velkommen. 

- Den kommer i forlængelse af de domme, EU-Domstolen allerede har truffet om samme sag. Det støtter helt klart vores position, siger Gösta Toft. FUEN er en af hovedaktørerne bag MSPI.

Tag ansvar 

Ifølge Rasmus Andresen bør EU-Kommissionen nu tage dommen til efterretning og tage ansvar for mindretallene, der bor i EU. 

MSPI indeholder ni forslag om beskyttelse af europæiske, nationale mindretal. Borgerinitiativet opnåede over en million underskrifter, men blev afvist af EU-Kommissionen i januar 2021. Efterfølgende førte mindretalsorganisationer i hele Europa lobbyarbejde for, at kommissionen genoptog arbejdet med MSPI. Kommissionen henviste til allerede eksisterende love og gav ellers et tilsagn om fortsat støtte, hvilket dog ikke har ført til konkrete love.

Initiativet har klaget over EU-Kommissionen afvisning. Der ventes et svar om cirka to år.


EU-Kommissionen bør tage ansvar for de europæiske mindretal, mener medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne, Rasmus Andresen. Arkivfoto: Tim Riediger