Annonce

Annonce

Annonce

Mindretal

Sexismen findes overalt iblandt os

Fire markante sydslesvigere siger, at der hver dag finder sexisme sted i mindretallet og i samfundet. Men, som Maylis Roßberg siger, så sker det så tit for kvinder, at de næsten ikke lægger mærke til det mere.

Kasper Skovse
ks@fla.de

FAKTA

Hvad er seksuel chikane?

De centrale danske ligestillingslove definerer seksuel chikane som: 

Enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Det er altså offerets vurdering af den seksuelle tilnærmelse som ønsket eller uønsket, der er udslagsgivende, og ikke chikanørens opfattelse. 


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Mindretal’