Ny forlængelse af grænsekontrollen får EU-politiker op i det røde felt

Ifølge den grønne EU-parlamentariker Rasmus Andresen fra Flensborg er forlængelsen af den danske grænsekontrol både ulovlig og en hån mod grænselandets indbyggere.

Kontrollen udløser jævnligt kaos ´ved indrejsen til Danmark. Foto:
Kontrollen udløser jævnligt kaos ´ved indrejsen til Danmark. Foto: Sebastian Iwersen
pg
tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 14.26

Flensborg. Den danske regering har gentagne gange forlænget kontrollen ved den tysk-danske grænse senest fra den 12. november 2022. Den nye forlængelse udløber i maj 2023, hvorefter grænsekontrollen har eksisteret i alt syv år.

I en skriftlig forespørgsel har medlemmer af EU-parlamentet fra Danmark og Tyskland igen stillet en skriftlig forespørgsel til EU-kommissionen og bedt den om at tage klart stilling.

Efter næsten syv år er det en hån mod alle grænsependlere, turister og alle mennesker i vores tysk-danske grænseregion at tale om midlertidig grænsekontrol. 

Rasmus Andresen (De Grønne).

- Efter næsten syv år er det en hån mod alle grænsependlere, turister og samtlige borgere i vores tysk-danske grænseregion at tale om midlertidig grænsekontrol. Siden 2016 har den danske grænsekontrol forstyrret sameksistensen og turismen i vores grænseregion. Den danske regerings opførsel er uacceptabel, mener Rasmus Andresen, der er medlem af EU-parlamentet for De Grønne valgt i Slesvig-Holsten samt medunderskriver af spørgsmålet i en pressemeddelelse.

Ifølge ham er det en af de største europæiske landvindinger, at der ikke er nogen personkontrol ved de europæiske, indre grænser. Schengen-aftalen fastsætter klart, at en indskrænkning af denne ret kun må ske midlertidigt, som en sidste udvej og under nøje hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

- Efter mere end seks år er jeg ikke den eneste, der er stærkt i tvivl om den løbende forlængelse og den danske regerings begrundelser, understreger Rasmus Andresen, der entydigt placerer hovedansvaret hos den danske regering.

EU-parlamentarikeren tildeler imidlertid EU-kommissionen et medansvar og mener, kommissionsformand von der Leyen bøjer nakken.

Klart ulovligt

- Ikke mindst EU-domstolens afgørelse om østrigsk grænsekontrol i april i år gjorde det klart, at kontrol i Schengen-området kun kan begrundes med alvorlige trusler mod den indre sikkerhed. Dette er ikke tilfældet i vores grænseland. Kontrollen er ulovlig, forklarer Rasmus Andresen. 

Han bliver bakket op af Kira Marie Peter-Hansen, der er dansk medlem af Europa-Parlamentet for SF og har taget initiativ til forespørgslen til kommissionen.

- Grænsekontrol er intet andet end ren populisme. De er et spild af skatteydernes penge, dræner politiets ressourcer og udgør en byrde for de mennesker, der bor i grænseområdet. Kontrollen må endelig få en ende, forlanger hun.