Opdateret: SSW kritiserer delstatsregeringen for total passivitet over for kaos ved grænsen

Den slesvig-holstenske regering har absolut intet foretaget sig for at komme i dialog med den danske modpart, selv om trafikken ved grænsen brød totalt sammen hen over sommeren på grund af den danske indrejsekontrol, lyder kritikken for Sybilla Nitsch, der er stedfortrædende gruppeformand for SSW i landdagen.

I perioder var køerne ved grænsen i nordgående retning op til 15 kilometer lange. Arkivfoto:
I perioder var køerne ved grænsen i nordgående retning op til 15 kilometer lange. Arkivfoto: Sven Geissler


pg

torsdag d. 25. august 2022 kl. 10:51

Kiel. - Udfaldet må være en skuffelse for de tusinder af berørte grænsependlere, der havde håbet på, at den slesvig-holstenske delstatsregering ville træde i karakter i forhold til de uudholdelige forhold ved den dansk-tyske grænse. Hen over sommeren foretog koalitionen mellem CDU og De Grønne sig absolut intet. Det konstaterer den stedfortrædende gruppeformand for SSW i landdagen, Sybilla Nitsch, i en pressemeddelelse efter onsdagens møde i europaudvalget.

Selv om transportminister Claus Ruhe Madsen offentligt opfordrede til hurtige løsninger i løbet af sommeren, har ingen gjort en reel indsats for overhovedet at indlede forhandlinger med vores danske naboer.

Sybilla Nitsch (SSW).

Ifølge SSW-politikeren har der ikke været drøftelser med naboerne mod nord om de mange mennesker, der ugevis ikke har haft mulighed for at møde rettidigt på jobbet, fordi den danske indrejsekontrol har udløst op til 90 minutters ventetider i køer, som til tider nåede op på en længde af 15 kilometer.


Sybilla Nitsch er forarget over, at der intet er sket for at hjælpe de tusinder af pendlere, der har haft voldsomt svært ved at nå på arbejde i Danmark gen over sommeren. Foto:  - Martin Ziemer

- Selv om transportminister Claus Ruhe Madsen offentligt opfordrede til hurtige løsninger i løbet af sommeren, har ingen gjort en reel indsats for overhovedet at indlede forhandlinger med vores danske naboer. I stedet henviser man som altid til Berlin. Med andre ord har denne delstatsregering for længst kapituleret, mener Sybilla Nitsch.

Trods alt har delstatsregeringen været i stand til at fremlægge dokumentation for problemstillingen.

- Men regeringen er tydeligvis ude af stand til indse, at disse informationer også skulle give anledning til at foretage sig noget, understreger Sybilla Nitsch.

Ansvaret ligger i Berlin

- Kravet om lettelser for trafikken ved den dansk-tyske grænse er fuldt forståeligt. Men kontrollen ved Tysklands ydergrænser samt EU-bestemmelserne ligger ikke inden for delstatens kompetencer, men er et forbundsanliggende. Delstatsregeringen kan heller ikke gøre sig til dommer over beslutninger truffet af den danske regering. Men af hensyn til borgerne på begge sider af grænsen og især de mange grænsependlere appellerer ministeriet for landbrug, landlige områder, Europa og forbrugerbeskyttelse til at lette og fremskynde passagen over grænsen, hedder det i en udtalelse fra ministeriet til Flensborg Avis.