Lokale rejefiskere frygter for deres tilværelse: »De ved ikke, om de kan forsørge deres familier i fremtiden«

Hvis nye EU-planer om beskyttelse af sårbare kyststrækninger vedtages, står lokale rejefiskere langs den slesvig-holstenske vestkyst til at miste deres arbejde.

Ny EU-henstilling vil forbyde fiskeri, hvor der benyttes net, der glider langs havbunden - også kaldet bundtrawl - i beskyttede havområder. Det rammer lokale rejefiskere. Foto:
Ny EU-henstilling vil forbyde fiskeri, hvor der benyttes net, der glider langs havbunden - også kaldet bundtrawl - i beskyttede havområder. Det rammer lokale rejefiskere. Foto: Ingo Wagner/dpa
dr@fla.de, marie@fla.de
lørdag d. 18. marts 2023, kl. 17.24

Tønning. Stemningen blandt rejefiskerne langs vestkysten er mere end presset. Hvis en ny anbefaling fra EU-Kommissionen, der skal beskytte sårbare kyststrækninger, træder i kraft fra marts 2024, kan de nemlig ikke længere udføre deres erhverv.